പ്രമുഖ ജ്വല്ലറി യിലേക്ക് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ജോലി ഒഴിവുകൾ |

തൃശ്ശൂരിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോൾസെയിൽ ജ്വല്ലറിയായ ഡിസി ജ്വല്ലേഴ്സ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
 ഒഴിവുകൾ വിശദമായി ചുവടെ നൽകുന്നു

🔺അക്കൗണ്ടന്റ് 

🔺കാഷ്വർ 

🔺മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് 

🔺സെയിൽസ് മെൻ 

🔺സെയിൽസ് ഗേൾസ് 

🔺ഫ്രന്റ് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ( F ) 

🔺ടെലി കോളേഴ്സ് 

സമാന മേഘലയിൽ മുൻപരിചയം ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. മുകളിൽ പറഞ്ഞ ജോലി ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 
വിശദമായ ബയോഡാറ്റയും ഫോട്ടോയും സഹിതം താഴെ പറയുന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക

dcjewellerstcr@gmail.com 

DC JEWELLERS 
Mission Quarters Road
Fathima Nagar , Thrissur  
Mob : +91 8086983965

 യമഹ ഷോറൂമിലേക്ക് ജോലി ഒഴിവുകൾ.

SV YAMAHA  കോഴിക്കോട് ഷോറൂമിലേക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ. ഒഴിവുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു. 

🔺Spare Parts Manager 

🔺Spare Parts Incharge 

🔺Spare Parts Assistant 

🔺HR Assistant 

🔺Customer Relations Executive ( Female ) 

🔺Mechanic 

🔺Service Advisor 

🔺Accountant 

🔺Showroom Sales Executive 

🔺Sales Executive 

Location :Meenchanda , Balussery , 
Thamarassery , Koduvally & pantheerankavu 
Send Your Resume To : hrasst.svyamahacalicut@gmail.com 
SV Yamaha 
8714606950

⭕️Bethania Resorts Athirapppilly is urgently looking for an .
Front office Executive(1) , 
Waiter(1) 
with a minimum of 1-2 years experience.
Interested candidates may please send their CV's to 
bethaniaresorts@gmail.com

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain