അംഗൻവാടി വർക്കർ ആൻഡ് ഹെൽപ്പർ, ഐടി സ്റ്റാഫ്, ബോയിലർ ഓപ്പറേറ്റർ, ജോലികൾ - ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക|

അംഗൻവാടി വർക്കർ ആൻഡ് ഹെൽപ്പർ, ഐടി സ്റ്റാഫ്, ബോയിലർ ഓപ്പറേറ്റർ, ജോലികൾ - ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക
1️⃣മലപ്പുറം ജില്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ തൊഴിലവസരം
 ദേശീയ നഗര ആരോഗ്യ ദൗത്യം വഴി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ കൊതുകു നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി താത്കാലിക ജീവനക്കാരെ (പരമാവധി 90 ദിവസത്തേക്ക്) ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നു.  എട്ടാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കാണ് അർഹത.  ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 2022 ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് 40 വയസ്സ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും.  വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ സഹിതം വെള്ളക്കടലാസിൽ എഴുതിയ അപേക്ഷ

 സ്കാൻ ചെയ്ത് nvbdcp1@gmail.com എന്ന മെയിലിൽ ഒക്‌ടോബർ ഒന്നിന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നിനകം അയയ്ക്കണം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അഭിമുഖത്തിനായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൽ (ആരോഗ്യം) ഹാജരാകണം.  ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെയും ആധാറിന്റെയും ഫോട്ടോ സഹിതം. .

2️⃣ബോയിലർ ഓപ്പറേറ്ററുടെ ഒഴിവ് : ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു കേന്ദ്ര-അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ബോയിലർ ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിലേക്ക് ഒരു താത്കാലിക ഒഴിവ് ആവശ്യമാണ്. എസ്.എസ്.എൽ.സി.യോ തത്തുല്യ പരീക്ഷയോ പാസായവരും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബോയിലർ അറ്റൻഡന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്കും അർഹതയുണ്ട്. ബോയിലർ ഓപ്പറേഷനിലും മെയിന്റനൻസിലും അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 31.03.2022-ന് 35 വയസ്സ് കവിയരുത്. പ്രതിമാസ ശമ്പളം 30,000 രൂപ. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും പ്രവൃത്തിപരിചയവും തെളിയിക്കുന്ന അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം ഒക്‌ടോബർ ഏഴിന് മുമ്പ് അതത് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

3️⃣സഖി വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്ററിൽ ഒഴിവ്
 മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ സഖി വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്റർ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐടി സ്റ്റാഫ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. യോഗ്യത: ബിരുദവും ഡിസിഎയും 18-40 വയസ്സ്. 12,000 രൂപയാണ് ശമ്പളം. സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. വിലാസം: വിമൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ- ബി2 ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം- 676505. ഇ-മെയിൽ: wpompm@gmail.com. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 30.

4️⃣അങ്കണവാടി വർക്കർ, ഹെൽപ്പർ ജോലികൾ  : സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ അംഗൻവാടി വർക്കർ/ഹെൽപ്പർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഐസിഡിഎസ് പദ്ധതി പ്രകാരം നൂൽപ്പുഴ, മീനങ്ങാടി, സുൽത്താൻ ബത്തേരി നഗരസഭകളിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് അവസരം. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ ഏഴ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഐസിഡിഎസ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഓഫീസിൽ ലഭിക്കും. 

5️⃣കൂത്തുപറമ്പ് ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്, മാങ്ങാട്ടിടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരായവരിൽ നിന്ന് അങ്കണവാടി വർക്കർ, ഹെൽപ്പർ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകൻ 18 നും 46 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കണം. SC/ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും. വർക്കർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എസ്എസ്എൽസി പാസായിരിക്കണം. എസ്എസ്എൽസി തോറ്റ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും എട്ടാം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള പട്ടികവർഗക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.താത്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒക്ടോബർ അഞ്ചിനകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.അപേക്ഷാഫോറം കൂത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐസിഡിഎസ് ഓഫീസിലും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും ലഭിക്കും. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയോടൊപ്പം യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പും സമർപ്പിക്കണം.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain