ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറിയിൽ ജോലി ഒഴിവ് |

ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറിയുടെ തിരുവനന്തപുരം ഷോറൂമിലേയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.
35 വയസ്സിനും 60 വയസ്സിനുമിടയ്ക്ക് (M/F) പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ആകർഷകമായ ശമ്പളവും ഇൻസെന്റീവും ലഭിക്കുന്നതാണ്. സ്വന്തമായി ഇരുചക വാഹനമോ നാലുചക്രവാഹനമോ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ബയോഡാറ്റ സഹിതം സെപ്റ്റംബർ 15 ന് മുമ്പ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് Call - 79949 16111
Mail - hrmanager@chungathjewellery.com

✅️ തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രമുഖ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് ഫീൽഡ് വർക്കിൽ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള Field Staff നെ ആവശ്യമുണ്ട്.
പ്രായം, വിദ്യാഭ്യാസം ബാധകമല്ല.
അതാത് ജില്ലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവസരം.
90378 07021, 81299 25275, 70252 29461

✅️ WANTED
Waiter/Waitress and Restaurant Manager for Multi Cuisine Restaurant in Sasthamangalam.
Call: 80890 89002

✅️ കഴക്കൂട്ടത്തെ APPLE KIDS നഴ്സറിയിലേക്ക് 45 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള ആയമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്
സമയം :8.30 am - 7.00 pm (Mon-Fri
ശമ്പളം: 10,000 വരെ
Ph: 96452 77919

✅️ തൃശൂർ കുന്നുംകുളം road ruinning resturantilek staff required :- fried chicken helper staff 
Waiter=4, delivery boy 2
ത്രിശൂർ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന 
Mob: 9632867633, 99-860-58776

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain