ഒരു ഏജൻസിക്കും പൈസ കൊടുക്കാതെ വിദേശത്ത് ജോലി - Almarai company job vacancy |

Almarai കമ്പനിയിൽ ജോലി നേടാം 

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ  സംയോജിത ഡയറി കമ്പനിയായി അറിയപ്പെടുന്ന അൽമറൈ, 1977-ൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിലാണ് സ്ഥാപിതമായത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അവരുടെ വിവിധ ഒഴിവുള്ള തസ്തികകൾ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ജോലിക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിച്ച് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പോസ്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ, യോഗ്യത, എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്
എലിമെന്ററി സ്കൂൾ പൂർത്തിയാക്കിയവരും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായി ഒരു വർഷത്തെ പരിചയവുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.

സെയിൽസ് സൂപ്പർവൈസർ II (സെയിൽസ്)
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത കോളേജ് ഡിപ്ലോമയാണ് കൂടാതെ വാൻ സെയിൽസ് പരിതസ്ഥിതിയിൽ സൂപ്പർവൈസറി റോളിൽ 2 വർഷത്തെ വിൽപ്പന പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം,
ടെക്‌നിക്കൽ ട്രെയിനർ (സെയിൽസ്)
ഈ തസ്തികയിലേക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഐടി ബിരുദം/ഡിപ്ലോമയാണ്. അപേക്ഷകന് ഐടി ട്രെയിനറായി കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഹെൽത്ത് സേഫ്റ്റി & സെക്യൂരിറ്റി
 ഫുഡ്/കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. ക്ഷീര വ്യവസായത്തിൽ സമാനമായ റോളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് 5 വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

സെയിൽസ്മാൻ
ഈ തസ്തികയിലേക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഹൈസ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ്,  ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയണം.എഫ്എംസിജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലിയിൽ കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ വാൻ വിൽപ്പന പരിചയം ആവശ്യമാണ്.

ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ
അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.

മെക്കാനിക്.
യോഗ്യതയുള്ള ഡീസൽ മെക്കാനിക്ക് ആയിരിക്കണം; അംഗീകൃത അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് സ്കീം വഴി. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് സമാനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ 5-6 വർഷത്തെ പരിചയം ആവശ്യമാണ്.

താൽപ്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈൻ രീതിയിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എത്രയും വേഗം അപേക്ഷിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള തൊഴിൽ വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാം. അൽ മറായിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് - ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യാം

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain