ഏഴാം ക്ലാസ് മതി ഇന്റർവ്യൂ വഴി സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ജോലി നേടാം - DME Kerala Recruitment 2023 – Apply now

ഏഴാം ക്ലാസ് മതി ഇന്റർവ്യൂ വഴി സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ജോലി നേടാം - DME Kerala Recruitment 2023 – Apply now
മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായ അപെക്‌സ് ട്രോമ & എമർജൻസി ലേണിംഗ് സെന്റർ നിരവധി ജോലി തസ്തികകളിലേക്ക് വാക്ക്-ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു
DME കേരള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 ശമ്പള വിവരങ്ങൾ.

⭕നഴ്സ് പരിശീലകൻ 01 Rs.30,995/-
⭕ഐടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് 01 Rs.32,560/-
⭕ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 01 Rs.18,390/-
⭕ഹൗസ് കീപ്പർ (സ്ത്രീ) 01 Rs.18,390/-

DME കേരള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 പ്രായ പരിധി

എസ്‌സി, എസ്‌ടി, പിഡബ്ല്യുഡി, സ്ത്രീകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലെയും സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

നഴ്സ് പരിശീലകൻ 35 വയസ് 
ഐടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് 35 വയസ് 
ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 35 വയസ് 
ഹൗസ് കീപ്പർ (സ്ത്രീ) 35 - 45 വയസ്സ് (പരിധി)

DME കേരള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 യോഗ്യത 

⭕നഴ്സ് പരിശീലകൻ - പോസ്റ്റ് ബേസിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി നഴ്‌സിംഗിൽ (അടിയന്തരാവസ്ഥ & ദുരന്ത നഴ്‌സിംഗ്) /ബിഎസ്‌സി നഴ്‌സിംഗ്/എംഎസ്‌സി നഴ്‌സിംഗ് അഭികാമ്യം ബിഎൽഎസ്/എസിഎൽഎസ് സർട്ടിഫിക്കേഷനോടുകൂടിയാണ്.

⭕ഐടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് – എംടെക്/എംഇ/ബിടെക്/ബിഇ/എംസിഎ/എംഎസ്‌സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്.

⭕ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് – 7th std pass & ഏതെങ്കിലും ബിരുദം നേടിയിരിക്കരുത് – കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം അഭിലഷണീയം.

⭕ഹൗസ് കീപ്പർ (സ്ത്രീ) - നാലാം ക്ലാസ് പാസ്സ് - ഒരു ഹോസ്റ്റലിലോ മറ്റ് സ്ഥാപനത്തിലോ വനിതാ ഹൗസ്കീപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് ഹൗസ്കീപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മേട്രൺ ആയുള്ള പരിചയം. തിരഞ്ഞെടുത്ത അപേക്ഷകൻ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ തുടരണം.

 DME കേരള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്, യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്, മെഡിക്കൽ കോളേജ്. പിഒ തിരുവനന്തപുരം-695011-ൽ നടക്കുന്ന വാക്ക്-ഇൻ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കണം. അവർ നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോമും പ്രസക്തമായ രേഖകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളും സ്ഥിരീകരണത്തിനായി യഥാർത്ഥ രേഖകളും കൊണ്ടുവരണം. അഭിമുഖ തീയതികൾ ഇപ്രകാരമാണ്: നഴ്‌സ് ട്രെയിനർ, ഐടി എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അഭിമുഖങ്ങൾ 2023 ഒക്‌ടോബർ 25-ന് നടക്കും, അതേസമയം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റിന്റെയും ഹൗസ് കീപ്പറിന്റെയും ഇന്റർവ്യൂകൾ 2023 ഒക്‌ടോബർ 26-ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain