കേരള ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ ജോലി | Arogyakeralam Alappuzha Job Vacancy 2024

 ആരോഗ്യകേരളം ,ആലപ്പുഴ ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ,ഫാർമസിസ്റ്റ്,സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ്,ഡിഐഒ കംപ്യൂട്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.


Arogyakeralam Alappuzha Job Vacancy 2024 detials

 1. തസ്തികയുടെ പേര്  മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ,ഫാർമസിസ്റ്റ്,സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, ,ഡിഐഒ കന്പൻ്റ്
 2. ജോലിയുടെ ശമ്പളം  50,000 – 17000/-
 3. അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി  ഓൺലൈൻ
 4. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി  01 ഫെബ്രുവരി 2024
 5. ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്  https://arogyakeralam.gov.in

Arogyakeralam Alappuzha Job Vacancy 2024 salary

 1. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ   50000/-
 2. ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ  17000/-
 3. ഫാർമസിസ്റ്റ്  17000/-
 4. സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ്   20500/-
 5. ഡി.ഐ.ഒ    Rs.21750/-

Arogyakeralam Alappuzha Job Vacancy 2024 age 

 1. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ  40 വയസ്സിന് താഴെ
 2. ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ  40 വയസ്സിന് താഴെ
 3. ഫാർമസിസ്റ്റ്  40 വയസ്സിന് താഴെ
 4. സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ്  40 വയസ്സിന് താഴെ
 5. ഡി.ഐ.ഒ  40 വയസ്സിന് താഴെ

Arogyakeralam Alappuzha Job Vacancy 2024 qualification

 • മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ  - എംബിബിഎസ്, ടിസിഎംസി രജിസ്ട്രേഷൻ
 • ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ  ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കോഴ്സ് + കേരള പാരാമെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 • ഫാർമസിസ്റ്റ്  എം.ഫാം/ബി.ഫാം/ഡിപ്ലോമ കേരള ഫാർമസി കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ.

 • സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ്  GNM/ Bsc ആക്റ്റോൺ, കേരള കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

 • ഡി.ഐ.ഒ  പിജിഡിസിഎയ്ക്കൊപ്പം ബി കോം, 2 വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് യോഗ്യതാ പരിചയം. താലിയിലുള്ള പരിചയം.

Arogyakeralam Alappuzha Job Vacancy 2024 how to apply?

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം പൂർണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് PDF പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain