കേരള PSC LGS റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024 | Kerala PSC LGS Recruitment 2024

കേരള PSC LGS റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024
 കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വഴി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം ഏഴാം ക്ലാസ്സ് യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം . 

Kerala PSC LGS Recruitment 2024Kerala PSC LGS Recruitment 2024 detials

  1. കാറ്റഗറി നമ്പർ കാറ്റഗറി നം. 535/2023 
  2. തസ്തികയുടെ പേര് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സേവകർ. 
  3. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 4000 
  4. ശമ്പളം രൂപ 23,000 -50200/-
  5. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 2024 ജനുവരി 17

Kerala PSC LGS Recruitment 2024 age limit

18-നും 36-നും ഇടയിൽ 02.01.1987-നും 01.01.2005-നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗം, മറ്റ് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് സാധാരണ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട്.  

Kerala PSC LGS Recruitment 2024 quqlification

എഴാം ക്ലാസ്സ്‌ പാസായിരിക്കണം , എന്നാല്‍ ബിരുദം നേടിയിരിക്കാന്‍ പാടില്ല

Kerala PSC LGS Recruitment 2024 how to apply?

  • അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ (www.keralapsc.gov.in) ഒറ്റത്തവണ രജിസ്‌ട്രേഷന് വിധേയമാക്കണം . 
  • രജിസ്‌ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ അപേക്ഷകർ അപേക്ഷയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് നിയുക്ത ഉപയോക്തൃ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യണം.   ഒന്നിലധികം പ്രൊഫൈലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.
  • അപേക്ഷയിൽ 2013 ഡിസംബർ 31-ന് ശേഷം എടുത്ത സമീപകാല ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരിക്കണം, സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരും ഫോട്ടോയുടെ തീയതിയും ചുവടെ വ്യക്തമായി പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം.   അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് തീയതി മുതൽ 10 വർഷത്തേക്ക് സാധുതയുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പുതിയ പ്രൊഫൈൽ ഉടമകൾ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.   ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് ബാധകമല്ല. 
  • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയുടെയും പാസ്‌വേഡിന്റെ രഹസ്യാത്മകത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കുന്നു.   അന്തിമ സമർപ്പണത്തിന് മുമ്പ്, പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്. ഭാവി റഫറൻസിനായി ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രിന്റൗട്ടോ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയോ സൂക്ഷിക്കുക, 
  • നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിലെ 'എന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ' വിഭാഗത്തിൽ ആക്‌സസ് ചെയ്യാം.   കമ്മീഷനുമായുള്ള എല്ലാ ആശയവിനിമയങ്ങളിലും അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തണം, പ്രോസസ്സിംഗ് സമയത്ത് അറിയിപ്പ് പാലിക്കാത്തത് അപേക്ഷയുടെ സംഗ്രഹം നിരസിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. യോഗ്യതകൾ, പ്രായം, സമൂഹം മുതലായവ പരിശോധിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നൽകണം.

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് PDF പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain