പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ സ്ഥിര ജോലി | Punjab National Bank Recruitment 2024

Punjab National Bank Recruitment 2024
 പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ ഓഫീസർ-ക്രെഡിറ്റ്, മാനേജർ-ഫോറെക്സ്, മാനേജർ-സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, സീനിയർ മാനേജർ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
Punjab National Bank Recruitment 2024


Punjab National Bank Recruitment 2024 salary 

ഓഫീസർ-ക്രെഡിറ്റ്  രൂപ 36000-63840/-
മാനേജർ-ഫോറെക്സ്   രൂപ 48170-69810/-
മാനേജർ-സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി  രൂപ 48170-69810/-
സീനിയർ മാനേജർ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി  63840-78230/-

Punjab National Bank Recruitment 2024 age 

ഓഫീസർ-ക്രെഡിറ്റ്  21– 28 വയസ്സ്
മാനേജർ-ഫോറെക്സ്  25-35 വയസ്സ്
മാനേജർ-സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി  25-35 വയസ്സ്
സീനിയർ മാനേജർ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി  27-38 വയസ്സ്

Punjab National Bank Recruitment 2024 qualification 

ഓഫീസർ-ക്രെഡിറ്റ്  CA,ICWA,CFA,MBA,ബിരുദാനന്ദര ബിരുദ ഡിപ്ലോമ മാനേജ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ തുല്യമായ ഫൈനാൻസ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ

മാനേജർ-ഫോറെക്സ്  MBA,ബിരുദ ഡിപ്ലോമ മാനേജ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ തുല്യമായ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഫൈനാൻസ് /ഏതെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്/ കോളേജ്/ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകൃത/ ഗവ. ബോഡികൾ/ AICTE/ UGC കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം

മാനേജർ-സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി  ബി.ഐ./ ബി.ടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി / ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒപ്പം കമ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
എം.സി.എ. ഏതെങ്കിലും നിന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്/ കോളേജ്/ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകൃത/ ഗവ. ബോഡികൾ/ AICTE/ UGC കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം

എം.ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് /ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി / ഇലക്ട്രോണിക്സ്
സീനിയർ മാനേജർ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി  BE/ B.Tech കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് /ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി/ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
MCA.

Punjab National Bank Recruitment 2024 how to apply?

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് വിവിധ ഓഫീസർ-ക്രെഡിറ്റ്, മാനേജർ-ഫോറെക്സ്, മാനേജർ-സെക്യൂരിറ്റി, സീനിയർ മാനേജർ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://www.pnbindia.in/ സന്ദർശിക്കുക.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക.അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് PDF പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain