എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഒഫ് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം

കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ കീഴിൽ . എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോള്‍ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.


 • തസ്തികയുടെ പേര്  ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം  490
 • ജോലി സ്ഥലം  All Over India
 • ജോലിയുടെ ശമ്പളം  Rs.40000‐140000 /-
തസ്തികയുടെ പേര്   ശമ്പളം

 • ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(Architecture)    Rs.40000‐140000 /-
 • ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(Engineering‐ Civil)    Rs.40000‐140000 /-
 • ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(Engineering‐Electrical)    Rs.40000‐140000 /-
 • ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(Electronics)    Rs.40000‐140000 /-
 • ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(Information Technology)    Rs.40000‐140000 /-

പ്രായ പരിധി 27 വയസ്സ് വരെ 

തസ്തികയുടെ പേര്  വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

 • ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(Architecture)  ആർക്കിടെക്ചറിൽ ബിരുദം. കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം
 • ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(Engineering‐ Civil)  എഞ്ചിനീയറിംഗ് / ടെക്നോളജിയിൽ ബിരുദം സിവിൽ
 • ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(Engineering‐Electrical)  എഞ്ചിനീയറിംഗ് / ടെക്നോളജിയിൽ ബിരുദം ഇലക്ട്രിക്കലിൽ
 • ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(Electronics)  എഞ്ചിനീയറിംഗ് / ടെക്നോളജിയിൽ ബിരുദം ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്/ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്/ ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്നിവയിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ
 • ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(Information Technology)  എഞ്ചിനീയറിംഗ് / ടെക്നിക്കൽ എന്നിവയിൽ ബിരുദം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ഐടി/ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
 • OR
 • കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് (എംസിഎ).

HOW TO APPLY? 

ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://www.aai.aero/ സന്ദർശിക്കുക.മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ , കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 01 മെയ് 2024 വരെ.അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍  Official Notification PDF പൂര്‍ണ്ണമായും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക
Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain