ഇസാഫിൽ വീണ്ടും അവസരം ; പ്രവൃത്തി പരിചയം ഇല്ലാത്തവർക്കും അവസരം.

Walk-in interview ESAF CO-OPERATIVE അഭിമുഖം 2024 ജൂൺ 26 നു (Wednesday) കോട്ടയം എംപ്ലോയിബിലിറ്റി സെൻ്ററിൽ.
1.CUSTOMER SALES EXECUTIVE
Salary – 16000 – 19000
Qualification: PLUS TWO/DEGREE/PG
Experience : Freshers can apply 
Age- BELOW 35.


No of vacancies: 75
Location: ALL KERALA

Two wheeler license is mandatory
അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2024 ജൂൺ 26 (26/06/2024)
രാവിലെ 10:00 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെയുള്ള സമയത്തിനിടയിൽ ബയോഡേറ്റയും,
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി കോട്ടയം ജില്ലാ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ നേരിട്ടെത്തുക.

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ Register ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്‌ മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. Register ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അന്നേദിവസം spot registration സാധ്യമാണ്.

അഭിമുഖം നടക്കുന്ന സ്ഥലം:
എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെൻ്റെർ,
ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
രണ്ടാം നില,കളക്ടറേറ്റ്, കോട്ടയം
⏰സമയം:രാവിലെ 10.00 മുതൽ 2 മണിവരെ
എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റെർ
☎ഫോൺ: 0481-256345

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain