കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം.

ഊട്ടിയിലെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടിയലോ.
ഊട്ടിയിലെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടിയലോ

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇതാണ് സുവര്‍ണ്ണാവസരം.ഊട്ടിയിലെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് മുതൽ നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ,നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ റേഡിയോ ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് ഇപ്പോള്‍ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്-ബി, സയൻ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ്-ബി, ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റൻ്റ്-ബി, ട്രേഡ്സ്മാൻ-ബി, ഡ്രൈവർ, ക്ലർക്ക്, വർക്ക് അസിസ്റ്റൻ്റ്, സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ആണ് അവസരങ്ങൾ, ഓൺലൈൻ വഴി 21 ജൂലൈ 2024 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

▪️ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: 12
▪️ജോലി സ്ഥലം: All Over India
▪️ജോലിയുടെ ശമ്പളം: 29,970-58,986/-
▪️അപേക്ഷ രീതി : ഓണ്‍ലൈന്‍
▪️അപേക്ഷ ആരംഭ തിയതി: 27 ജൂൺ
▪️അവസാന തിയതി : 21 ജൂലൈ 2024

തസ്തികയുടെ പേര്

🔹ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്-ബി, 🔹സയൻ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ്-ബി, 🔹ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റൻ്റ്-ബി, 🔹ട്രേഡ്സ്മാൻ-ബി, 
🔹ഡ്രൈവർ, 
🔹ക്ലർക്ക്, 
🔹വർക്ക് അസിസ്റ്റൻ്റ്, 
🔹സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ?

ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്-ബി

മുഴുവൻ സമയ ബി.എസ്സി. ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ
OR
ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ മുഴുവൻ സമയ ഡിപ്ലോമ

സയൻ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ്-ബി

മുഴുവൻ സമയ ബി.എസ്‌സി (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്/ ഡിഇആർഇ)
OR
കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ.

ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റൻ്റ്-ബി

മുഴുവൻ സമയ എച്ച്.എസ്.സി. 60% (കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ) ലബോറട്ടറിയിൽ രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം

ട്രേഡ്സ്മാൻ-ബി

ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ വിഷയങ്ങളിൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിംഗ് (NCVT) നൽകുന്ന നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എൻടിസി) (മൊത്തം 60% മാർക്കോടെ). രണ്ടു വർഷത്തെ പരിചയം
എസ്.എസ്.സി. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം (കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ) കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഐടിഐ (ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്).

ഡ്രൈവർ ജോലി 

എസ്.എസ്.സി. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം (കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ).ആവശ്യാനുസരണം ഉചിതമായ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള സാധുവായ ലൈസൻസ്.

ജോലി ക്ലർക്ക്

50% മാർക്കോടെ അംഗീകൃത സർവകലാശാല / ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ബിരുദം. ടൈപ്പിംഗ് പരിജ്ഞാനം

വർക്ക് അസിസ്റ്റൻ്റ്
എസ്.എസ്.സി. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം

സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്

എസ്.എസ്.സി. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം (കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ) അഗ്നിശമന പരിശീലന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എൻസിസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ സിവിൽ ഡിഫൻസ് പരിശീലനം/ഹോം ഗാർഡ് (ഡിഫൻസ്/സിഎപിഎഫിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ നിബന്ധന ബാധകമല്ല) വ്യക്തിഗത കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെയും ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.


പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain