മിൽമയുടെ കീഴിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ.

Milma job vacancies.

തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് (മിൽമ) മാനേജ്‌മെന്റ് അപ്രന്റിസ് (ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ്) തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.

ഒഴിവ്: 2 (തിരുവനന്തപുരം - 1, പത്തനംതിട്ട -1)യോഗ്യത: എം എസ്‌സി (ഡയറി മൈക്രോബയോളജി / ഫുഡ് മൈക്രോബയോളജി / ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി)പ്രയപരിധി: 40 വയസ്സ്.

(SC / ST OBC / PwBD / ESM പോലുള്ള സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമപരമായ പ്രായ ഇളവ് ലഭിക്കും)സ്റ്റൈപ്പൻഡ്: 12000 രൂപ.

അഭിമുഖ തീയതി: ജൂലൈ. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പ് കാണുക

➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️

🔹കേന്ദ്ര ആണവോർജ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ റീസൈക്ലിംഗ് ബോർഡ് ഭാഭ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ കൽപ്പാക്കം, താരാപൂർ, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.

🔹സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ (ഗ്രേഡ്-III)ഒഴിവ്: 6 യോഗ്യത:

1. പത്താം ക്ലാസ് (മെട്രിക്കുലേഷൻ) / തത്തുല്യം

2. ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റെനോഗ്രാഫി (80 wpm) 3. ടൈപ്പിംഗ് വേഗത (30 wpm)

🔹ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്)ഒഴിവ്: 11 യോഗ്യത

1. പത്താം ക്ലാസ് (എസ്‌എസ്‌സി)

2. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് (ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹെവി വെഹിക്കിൾ)

3. മോട്ടോർ മെക്കാനിക്സിലെ പരിജ്ഞാനം 4. പരിചയം: 3 - 6 വർഷംശമ്പളം: 19,900 രൂപ.

🔹വർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ്-എ.ഒഴിവ്: 72.യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് (എസ്എസ്സി) ശമ്പളം: രൂപ.പ്രായം: 18 - 27 വയസ്സ്.

(SC / ST / OBC / ESM പോലുള്ള സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമപരമായ പ്രായ ഇളവ് ലഭിക്കും)

അപേക്ഷ ഫീസ്  / SC / ST / PWB / XSM: മറ്റുള്ളവരില്ല:.

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജൂലൈ 31-ന് മുമ്പ് വിജ്ഞാപനം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം.ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക.

➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️

🔹ആരോഗ്യ കേരളത്തിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ കരാർ, ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നു.

1)അക്കൌണ്ടന്റ് ഒഴിവ്: 2.

നിയമന രീതി: കരാർ.യോഗ്യത: ബി കോം, ടാലി പ്രവൃത്തിപരിചയം: 2 വർഷം.പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ്.

2) കൺസൾട്ടന്റ് (NPCCHH)

ഒഴിവ്: 1 നിയമന രീതി: കരാർഅടിസ്ഥാന യോഗ്യത: എംപിഎച്ച്/എംസി കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ, എംബിബിഎസ്.പ്രായപരിധി: 57 വയസ്സ്.ശമ്പളം: 46,000 രൂപ

3)ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ ഒഴിവ്: 1

നിയമന രീതി: ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ.യോഗ്യത: ഡിഗ്രി പരിചയം: 5 വർഷം.ശമ്പളം: ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ.

4)സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് (ബയോമെഡിക്കൽ)ഒഴിവ്:5.

നിയമന രീതി: ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ യോഗ്യത: എം ടെക് / എംഎസ് ബയോമെഡിക്കൽ.അല്ലെങ്കിൽ എംബിബിഎസിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ്/ഡിപ്ലോമ.ബയോമെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് / മെഡിക്കൽ.

സയൻസ് മാനേജ്‌മെന്റ് ശമ്പളം: ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

5) സ്റ്റേറ്റ് ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് ഓഫീസർ

ഒഴിവ്: 1.നിയമന രീതി: ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ.യോഗ്യത: എംബിബിഎസ് പ്രവൃത്തിപരിചയം: അഞ്ച് വർഷം.ശമ്പളം: ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

6)അർബൻ ഹെൽത്ത് മാനേജർ

ഒഴിവ്: 1.നിയമന രീതി: ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ യോഗ്യത: MBBS മുൻഗണന: കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ / അർബൻ ഹെൽത്ത് എന്നിവയിൽ MPH / MD സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ.ശമ്പളം: ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ.

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വിജ്ഞാപനം വായിച്ച് ജൂൺ 30-ന് മുമ്പ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️

പത്തനംതിട്ട: പന്തളം നഗരസഭയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രണ്ടാം യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം ജൂൺ 29ന് രാവിലെ 10ന് പന്തളം പിഎച്ച്സിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം.

40 വയസ്സാണ് പ്രായപരിധി. യോഗ്യത: JPHN / ANM സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാസത്തിൽ കുറയാത്ത പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിശീലനം (BCCPAN CCCPAN), ജനറൽ നഴ്‌സിംഗ് / ബിഎസ്‌സി നഴ്‌സിംഗ്, സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് (BCCPN) ഒന്ന്, ഒരു മാസത്തെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിശീലനം.

കേരള സ്റ്റേറ്റ് നഴ്‌സിംഗ് കൗൺസിലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ വെറ്ററിനറി സർജൻ (പത്തോളജി) തസ്തികയിൽ താൽക്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്.01.01.2022-ന് 41 വയസ്സ് കവിയരുത് (നിയമപരമായ പ്രായ ഇളവ് ഉൾപ്പെടെ). 39500 രൂപയാണ് ശമ്പളം. യോഗ്യത: വെറ്ററിനറി സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം (പത്തോളജി).

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രായം, യോഗ്യത എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ജൂലൈ ഒന്നിന് പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം.

എറണാകുളം: സർക്കാരിന്റെയും കെ-ഡിസ്‌കിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷന്റെ സഹായത്തോടെ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നടക്കുന്ന റെയിൻബോ പ്രോജക്ടിലേക്ക് ബിഎ, ബിഎസ്‌സി ബിരുദധാരികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

പ്രായപരിധി 21-28, ഓണറേറിയം 7500.

താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇ-മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് ഒരു ഇ-മെയിൽ അയയ്ക്കണം. അഭിമുഖത്തിന്റെ ദിവസവും സമയവും ഇമെയിൽ ചെയ്യുക.

ഇമെയിൽ.mazhavillumaharajas@gmail.com   

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain