പിസ്സ ഹട്ട്, പാക്കിങ് ജോലി ഒഴിവുകൾ,നാട്ടിൽ ജോലി നേടാം.

പിസ്സ ഹട്ട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു യോഗ്യത ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ജോലി ഉറപ്പിക്കാം. വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ.
1) ഡെലിവറി അസോസിയേറ്റ്.
2) ടീം മെമ്പർ.
3) റസ്റ്റോറന്റ് മാനേജർ.
എന്നി ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്.
യോഗ്യത കുറഞ്ഞത് 10/12. ശമ്പളം: CTC 14000/ സ്ഥലം: പെരുമ്പാവൂർ.
താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക
പേര്: അശ്വിൻ അശോക് എഎം
Aswin.Ashok@dil-rjcorp.com
WhatsApp മാത്രം - 9319397634 AKHIL
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Now for the following vacancies in Kunnamangalam, Balussery, Karikamkulam and Nadakaav branches of Day Mart Supermarket.vacancies are given below.
1) packing.
2) Billing.
3) Sales girl.
4) Sales man.
5) Cleaning.
6) Customer care.
7) Data entry.
Preference will be given to those with previous experience in supermarkets.Excellent salary and other benefits. Hostel facility is available.
തീയതിയും സമയവും: 04 ജൂലൈ 2022 രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 വരെ
സ്ഥലം: ഡേമാർട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ്, അഞ്ചാം നില, കടൂലി ടവർ വണ്ടിപ്പേട്ട, വെസ്റ്റ് നടക്കാവ്, കോഴിക്കോട് - 673011
 Share Your Resume: career@daymart.in
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Kottayam District Employment Exchange - Employability Center is conducting interview for ISAF Small Finance Bank in Kottayam, Idukki, Pathanamthitta, Alappuzha, Ernakulam Districts on Friday 8th July 2022 from 9.30 AM to 1 PM.
 Interviews are conducted for around 150 vacancies in various posts in the bank. Candidates who have passed regular graduation from any university can participate.
1.Sales Officer (M / F)
Candidates with regular degree qualification in any subject can participate.
Salary :2 - 3.5L (P/ A).
Age Limit: Up to 30 years.

 2.Gold Loan Officer (M / F)
Regular Degree in any subject and minimum 1 year working experience in Gold Loan.
Salary :2.5 - 4L (P/ A).
Age Limit: Up to 30 years.

 3.Teller (M/F)
Regular Degree in any discipline and minimum 1 year cash handling experience.
Salary :2.5 - 4L (P/ A).
Age Limit: Up to 30 years.

4)Branch Operations Officer (M/F)
Regular Degree in any subject and minimum 2-3 years banking experience.
Salary :2.5 - 4L (P/ A).
Age Limit: Up to 30 years.

5. Branch Operations Manager (M / F)
 Regular Degree in any subject and minimum 2 - 5 years banking experience.
Salary :2.5 - 4L (P/ A).
Age Limit: Up to 30 years.

 6. Branch Incharge (M / F)
 Regular Degree in any subject and minimum 3 - 7 years banking experience.
 Salary :3 - 5 L (P/ A).

Candidates who are interested to participate in the interview, after filling the Google form given below, come directly to the Employability Center with the resume on 8th July between 9.30 am to 1 am.There will be no other announcements.
Google Form Link:👇🏻
Employability Centre,District Employment Exchange,Kottayam.
 ➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️ 

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain