കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്ര റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് കേരള 2022 ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക.

കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്ര റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് കേരള 2022 ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക.

ശാന്തൻപാറയിലെ ബാപൂജി സേവക് സമാജ്, ഐസിഎആർ-കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന് കീഴിൽ താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.  യോഗ്യത, അനുഭവ വിശദാംശങ്ങൾ, അപേക്ഷയുടെ ഫോർമാറ്റ് എന്നിവയ്ക്കായി അപേക്ഷകൻ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് (www.kvkidukki.org).  മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങളും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു

Department ICAR-Krishi Vigyan Kendra
Name of the Post Skilled Supporting Staff Subject Matter Specialist
Type Government of India
Scale of Pay 18000-56100
Vacancies 02
Apply Mode Offline
Location Kerala

ഒഴിവുകൾ യോഗ്യത ചുവടെ ചേർക്കുന്നു 


Skilled Supporting Staff
ഒഴിവ്: ഒരു പോസ്റ്റ്
ശമ്പളം : 18000/-
എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പാസ്.

Subject Matter Specialist (Horticulture)
ഒഴിവ്: ഒരു പോസ്റ്റ്
ശമ്പളം 56100/-
ഹോർട്ടികൾച്ചറിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള തത്തുല്യ യോഗ്യത.

പ്രായപരിധി


സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് തസ്തികയുടെ പരമാവധി പ്രായപരിധി - അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതിയിൽ 35 വയസ്സിൽ കൂടരുത്. നൈപുണ്യമുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫിന്റെ തസ്തികയുടെ പ്രായപരിധി 18-25
വയസ്സിനിടയിലാണ്, കൂടാതെ 25 വർഷത്തിൽ കൂടരുത്.  അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി. SC/ST/OBC, PH ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് നൽകും.  കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ / ICAR.ടൈം ടു ടൈം 

 അപേക്ഷ ഫീസ്


ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള 500 രൂപ (അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം) പ്രോസസിംഗ് ഫീസായി (റീഫണ്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തത്) ഒരു ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, ബാപൂജി സേവക് സമാജിന്റെ ചെയർപേഴ്സണായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, രാജകുമാരിയിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്.  അപേക്ഷാ ഫോറം.  എസ്‌സി/എസ്‌ടി, വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീ അടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്

 അപേക്ഷ START16/07/2022അപേക്ഷ അവസാന 16/08/2022

 അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം


അപേക്ഷകൻ യോഗ്യത, അനുഭവ വിശദാംശങ്ങൾ, അപേക്ഷയുടെ ഫോർമാറ്റ് എന്നിവയ്ക്കായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് (www.kvkidukki.org). നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ ഒപ്പിട്ട അപേക്ഷ ജനനത്തീയതിയുടെ തെളിവും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫോട്ടോയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം.  അപേക്ഷയിൽ "ചെയർപേഴ്‌സൺ, ഐസിഎആർ-കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം (ബിഎസ്എസ്), ശാന്തൻപാറ, ഇടുക്കി ജില്ല-685619, കേരളം" എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ വിലാസം നൽകാവൂ.  കവറിൽ "..... എന്ന തസ്തികയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ നിർബന്ധമായും സൂചിപ്പിക്കണം.  അപേക്ഷാ ഫോമും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു

അപേക്ഷാ ഫോറം ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

ചെയ്യുക ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ്

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് 

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain