ഡ്രൈവർ ജോലി ഒഴിവ് | Driver job vacancy |

വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.
ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ജിഎസ്ഐ) ഒരു ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി, ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്) തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വടക്കൻ മേഖല, പശ്ചിമ മേഖല, മധ്യ മേഖല, വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖല എന്നിങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 76 ഒഴിവുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

🔺വകുപ്പ് : ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (GSI).
🔺തസ്തിക: ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്).
🔺 ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 76 (വടക്കൻ മേഖല, പശ്ചിമ മേഖല, മധ്യ മേഖല, വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആകെ).
 🔺പ്രായപരിധി: 25 വയസ്സിൽ കൂടരുത്.
 🔺തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ: എഴുത്ത് പരീക്ഷയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനയും.

താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും സഹിതം ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തപാൽ വിലാസത്തിൽ (ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക്) അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം (അടയാളപ്പെടുത്തിയ/സൂപ്പർ എഴുതിയ "ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ് ഡ്രൈവർ തസ്തികയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ").

🔺GSI നോർത്തേൺ റീജിയൻ നോട്ടിഫിക്കേഷനും അപേക്ഷാ ഫോമും

🔺GSI വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ അറിയിപ്പും അപേക്ഷാ ഫോമും.

🔺GSI സെൻട്രൽ റീജിയൻ വിജ്ഞാപനവും അപേക്ഷാ ഫോമും

✅️ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻ തിരുവനന്തപുരത്തിലെ ഓഫീസർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് - കസ്റ്റമർ സർവീസ്, റാംപ്, സെക്യൂരിറ്റി, GSE, കേറ്ററിംഗ് ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

യോഗ്യത: ബിരുദം അഭികാമ്യം: ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ, ഉപഭോക്തൃ സേവന അഭിരുചി, റൊട്ടേഷണൽ ഷിഫ്റ്റുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കണം, സമ്മർദ്ദത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണം

മുൻഗണന: എയർപോർട്ട് പ്രവർത്തന പരിചയം

പ്രായം: 18 - 27 വയസ്സ്

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം 2022 ആഗസ്റ്റ് 9ന് ഇന്റർവ്യൂന് ഹാജരാവുക. Official Notification

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain