കേരള ഡെവലപ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് കൗൺസിൽ മദർ ആനിമേറ്റർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023

കേരള ഡെവലപ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് കൗൺസിൽ മദർ ആനിമേറ്റർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023.

കേരള ഡവലപ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് കൗൺസിലിന് (കെ-ഡിസ്‌സി) വേണ്ടി സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്‌മെന്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് (സിഎംഡി) കെ-ഡിസ്‌കിന്റെ മഞ്ചാടി, മഴവില്ലു പ്രോജക്ടുകളിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മദർ ആനിമേറ്റർ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യതയും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. കരാർ അടിസ്ഥാനം.

വകുപ്പ്കേരള ഡെവലപ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് കൗൺസിൽ (കെ-ഡിഎസ്‌സി)
പോസ്റ്റിന്റെ പേര്അമ്മ ആനിമേറ്റർമാർ
ടൈപ്പ് ചെയ്യുകകരാർ അടിസ്ഥാനം.
ശമ്പളത്തിന്റെ സ്കെയിൽ12500
ഒഴിവുകൾ38
മോഡ് പ്രയോഗിക്കുകഓൺലൈൻ
സ്ഥാനംകേരളം
🔺മദർ ആനിമേറ്റേഴ്സ് - മഞ്ചാടി പദ്ധതി
ഒഴിവ് - 26
യോഗ്യത: ബി.എസ്‌സി. മാത്തമാറ്റിക്സ് (മുൻഗണന) / ഏതെങ്കിലും സയൻസ് ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.
പ്രായപരിധി: - 40 വയസ്സ്.
ശമ്പളം: രൂപ. 12,500/-പ്രതിമാസം.

🔺മദർ ആനിമേറ്റർ - മഴവില്ലു പദ്ധതി
ഒഴിവ് - 12
യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും സയൻസ് ബിരുദം/തത്തുല്യം
പ്രായപരിധി: - 40 വയസ്സ്
ശമ്പളം :- രൂപ. 12,500/-പ്രതിമാസം.

താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ ഗൂഗിൾ ഫോം പൂരിപ്പിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.Starting date for receiving application : June 07, 2023, 10:00 AM.
Last date of receiving application : June 16, 2023, 05:00 PM.


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain