ഇസാഫ് ബാങ്കിൽ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക.

ഇസാഫിൽ വിവിധ ഒഴിവുകളിൽ ജോലി ഒഴിവ് ESAF job vacancy 2023


ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രമുഖ ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ ഇസാഫ് ബാങ്ക് വിവിധ ഒഴിവിലേക്ക് സ്റ്റാഫുകളെ വിളിക്കുന്നു.വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും വിശദമായി താഴെ നൽകുന്നു.പോസ്റ്റ് മുഴുവനും വായിക്കുക ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജോലി ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

ഇസാഫ്ബാങ്കിൽ ലഭ്യമായ ഒഴിവുകൾ താഴെ നൽകുന്നു.


🔺സെയിൽസ് ഓഫീസർ.

 പരമാവധി പ്രായപരിധി 32 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.ടിപിപി/റീട്ടെയിൽ ബാധ്യതാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/ഇൻഷുറൻസ്/സ്വർണ്ണ വായ്പ എന്നിവയുടെ വിൽപ്പനയിൽ 1-4 വർഷത്തെ പരിചയം മുൻഗണന നൽകും.

🔺ഗോൾഡ് ലോൺ ഓഫീസർ.

 പരമാവധി പ്രായ പരിധി 30 വയസ്സ് വരെ.മിനിമം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിലും സെയിൽസിലും കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം.ഒരു വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവർത്തിപരിചയം ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

🔺റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫീസർ.

 ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. പ്രസ്തുത മേഖലയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും.

🔺ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ..

 പ്രായപരിധി 30 വയസ്സ് ഉള്ളിലുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.മിനിമം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുറഞ്ഞത് മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

🔺ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ്.

40 വയസ്സുവരെ പ്രായപരിധിയിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത് ആറു വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

🔺ടെല്ലർ

പരമാവധി പ്രായപരിധി: 30
ആവശ്യമായ കാൻഡിഡേറ്റ് പ്രൊഫൈൽ
പ്രൊഫൈൽ ബിരുദം (റെഗുലർ) അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ പിജി, എൻബിഎഫ്‌സി/സാമ്പത്തിക മേഖല/ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ ക്യാഷ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ 2+ വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ അനുഭവപരിചയം.ബ്രാഞ്ചിലെ പണമിടപാടുകൾ കൃത്യമായ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ബ്രാഞ്ചിനുള്ളിലെ സ്ഥാപിത നടപടിക്രമങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും സേവന മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.

 എങ്ങനെ ജോലിയ്ക്ക്  അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം?


🔺 താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആദ്യം താഴെ കാണുന്ന അപ്ലൈ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.


🔺രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെക്കാണുന്ന തീയതിയിൽ സ്ഥലത്ത് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ജോലി നേടുക.

ERNAKULAM
DATE: 29-06-2023
TIME :10 AM TO 3 PM
Nirmala College
Kizhakkekara, Muvattupuzha, Ernakulam District, Kerala -
686661.

 താല്പര്യമുള്ളവർ എത്രയും വേഗം തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ജോലി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain