കേരളത്തിൽ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് JamJoom Hypermarket WALK-IN ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടാൻ ഇതാണ് അവസരം

കേരളത്തിൽ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് JamJoom Hypermarket WALK-IN ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടാൻ ഇതാണ് അവസരം, പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക ജോലി നേടുക.

Asst. Store Manager (M)
Qualification: Degree | Age: Upto 35 Experience: Minimum 4 Year in similar profile

HR Executives (M)
Qualification : MBA HR | Age: Upto 30 Experience: Minimum 2 Year in similar profile

Security Guard (M)
Qualification: SSLC | Age: Upto 48 Experience: Minimum 2 Year in similar profile

Inventory Executive (M)
Qualification: Graduation |Age: Upto 30 Experience: Minimum 1 Year in smiler profile

Interested candidates may Email their updated CV to hr.mpm@jamjoomsouk.com

Interview Date: 06.06.2023
Interview Venue: JamJoom Head Office Near Passport Office Malappuram
For more information 7593998001, 7593998003

🔺ജാംജൂം ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് വാക്ക്-ഇൻ അഭിമുഖം നടത്തുന്നു ചുവടെ 

അസി. സ്റ്റോർ മാനേജർ 
യോഗ്യത: ബിരുദം | പ്രായം: 35 വരെ പരിചയം: സമാനമായ പ്രൊഫൈലിൽ കുറഞ്ഞത് 4 വർഷം

എച്ച്ആർ എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ 
യോഗ്യത : MBA HR | പ്രായം: 30 വരെ പരിചയം: സമാനമായ പ്രൊഫൈലിൽ കുറഞ്ഞത് 2 വർഷം

സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് 
യോഗ്യത: SSLC | പ്രായം: 48 വരെ പരിചയം: സമാനമായ പ്രൊഫൈലിൽ കുറഞ്ഞത് 2 വർഷം

ഇൻവെന്ററി എക്സിക്യൂട്ടീവ്
യോഗ്യത: ബിരുദം |പ്രായം: 30 വരെ പരിചയം: സ്മൈലർ പ്രൊഫൈലിൽ കുറഞ്ഞത് 1 വർഷം

താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത ബയോഡാറ്റ hr.mpm@jamjoomsouk.com ലേക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

അഭിമുഖ തീയതി: 06.06.2023
അഭിമുഖം നടക്കുന്ന സ്ഥലം: മലപ്പുറം പാസ്‌പോർട്ട് ഓഫീസിന് സമീപം ജാംജൂം ഹെഡ് ഓഫീസ്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 7593998001, 7593998003

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain