സ്കൂളില്‍ സ്ഥിര ജോലി - 6329 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം | EMRS TGT Recruitment 2023

സ്കൂളില്‍ സ്ഥിര ജോലി - 6329 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം | EMRS TGT Recruitment 2023.


EMRS TGT Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു കീഴില്‍ സ്കൂളുകളില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Eklavya Model Residential Schools ഇപ്പോള്‍ Trained Graduate Teachers, Hostel Warden (Male), Hostel Warden (Female) തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Trained Graduate Teachers, Hostel Warden (Male), Hostel Warden (Female) പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 6329 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു കീഴില്‍ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2023 ജൂലൈ 19 മുതല്‍ 2023 ഓഗസ്റ്റ്‌ 18 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ അവസാന തിയതിക്ക് നില്‍ക്കാതെ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക

🔺EMRS Recruitment 2023 – Highlights

Organization Name : Eklavya Model Residential Schools
Post Name : Trained Graduate Teachers, Hostel Warden (Male), Hostel Warden (Female)
Job Type : Central Govt
Recruitment Type : Direct
Advt No : ESSE-2023
Vacancies : 6329
Job Location : Across India
Salary : Rs.44,900 – Rs.1,42,400 (Per Month)
Mode of Application : Online
Application Start : 19.07.2023
Last Date : 18.08.2023

🔺Vacancy Details : EMRS Recruitment 2023

▪️Trained Graduate Teachers : 5660
▪️Hostel Warden (Male) : 335
▪️Hostel Warden (Female) : 334


Age Limit : EMRS Recruitment 2023

▪️Trained Graduate Teachers : Not exceeding 35 years.
▪️Hostel Warden (Male) : Not exceeding 35 years.
▪️Hostel Warden (Female) : Not exceeding 35 years.
How To Apply For Latest EMRS TGT Recruitment 2023

Eklavya Model Residential Schools വിവിധ Trained Graduate Teachers, Hostel Warden (Male), Hostel Warden (Female) ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം.

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ , കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ - CLICK HERE

APPLY NOW - CLICK HERE

വെബ്സൈറ്റ് -CLICK HERE

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain