കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഒ.എസ്.എസ്. കം അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ് താല്ക്കാലിക ഒഴിവ്കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് ഒ.എസ്.എസ്. കം അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലെ താൽക്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത - ബി.കോം, ടാലി അക്കൗണ്ടിംഗ് മേഖലയിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. പ്രായപരിധി 2023 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് 35 വയസ്.
അപേക്ഷകർ ബയോഡാറ്റയോടൊപ്പം വയസ്സ്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രവൃത്തി പരിചയം തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ സഹിതം അപേക്ഷ ജില്ലാ മിഷൻ ഓഫീസിൽ തപാൽ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ സമർപ്പിക്കണം. അവസാന തിയതി സെപ്റ്റംബർ 23ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെ.

അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ട മേൽവിലാസം - കുടുംബശ്രീ ജില്ലാമിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ, കുടുംബശ്രീ, രണ്ടാം നില, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അയ്യന്തോൾ തൃശ്ശൂർ- 680003.

🔺അക്കൗണ്ടന്റ് നിയമനം.

കുടുംബശ്രീ മിഷന്‍ മുഖാന്തിരം വണ്ടൂര്‍ ബ്ലോക്കില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന മൈക്രോ എന്റര്‍പ്രൈസ് റിസോഴ്‌സ് സെന്റര്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള എം.ഇ.ആര്‍.സി സെന്ററിലേക്ക് താത്കാലികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ അക്കൗണ്ടന്റിനെ നിയമിക്കുന്നു. വണ്ടൂര്‍ ബ്ലോക്കിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ സ്ഥിര താമസക്കാരായ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങള്‍, കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ , ഓക്‌സിലറി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകര്‍ക്ക് എം.കോമും , ടാലി യോഗ്യതയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. വെള്ള പേപ്പറില്‍ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ, ബയോഡാറ്റ, വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, പ്രവൃത്തി പരിചയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ആഗസ്റ്റ് 18 ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് മുമ്പായി അതാത് പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ് ഓഫീസില്‍ നല്‍കണം.


🔺ക്ലർക്ക് കം അക്കൗണ്ടന്റ് തസ്തികയിൽ താൽക്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു.
Clerek Accountat Vacancy Apply Now

കേരളത്തിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയിൽ ക്ലർക്ക് കം അക്കൗണ്ടന്റ് തസ്തികയിൽ താൽക്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു.

PLUS TWO, അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലുമുള്ള പരിചയം എന്നിവയാണ് യോഗ്യത. മലയാളം ഡി ടി പി അഭികാമ്യം.

വെള്ളപേപ്പറിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ ബയോഡാറ്റ, പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പ് എന്നിവ സഹിതം ആഗസ്റ്റ് 21നകം സെക്രട്ടറി, ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി, മാടായിക്കാവ്, പഴയങ്ങാടി പി ഒ, കണ്ണൂർ 670303 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭ്യമാക്കണം. ഫോൺ: 0497 2986030.

🔺പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റൻറ് താൽകാലിക ജോലി ഒഴിവുകൾ

കേരള വന ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വർഷം കാലാവധിയുള്ള ഒരു സമയബന്ധിത ഗവേഷണ പദ്ധതിയിൽ ഒരു പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റൻറ് താൽകാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമിക്കുന്നത് ഇൻറർവ്യൂ നടത്തുന്നു.

താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 16ന് (ബുധൻ) രാവിലെ 10 മണിക്ക് അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം കേരള വന ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൻറെ തൃശൂർ പീച്ചിയിലുള്ള ഓഫീസിൽ നടത്തുന്ന വാക്ക് ഇൻറർവ്യൂ പങ്കെടുക്കാം.

യോഗ്യത – ബികോം ഒന്നാം ക്ലാസ് ബിരുദം. കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവും ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻസ് രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയവും അഭികാമ്യം. കാലാവധി 21.6.2024.
ഫെലോഷിപ്പ്: പ്രതിമാസം 19000 രൂപ
അപേക്ഷകർ 2023 ജനുവരി ഒന്നിന് 36 വയസ്സ് കവിയരുത്. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്ക് അഞ്ചും മറ്റു പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് മൂന്നുവർഷവും നിയമാനുസൃത ഇളവ് ലഭിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് – www.kfri.res.in

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain