കിംസ് ഹെൽത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്ത ഹോസ്പിറ്റൽ ഗ്രൂപ്പ്‌ ആയ കിംസ് ഹെൽത്തു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി അനേഷിക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കൾ ജോലി ഒഴിവുകൾ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക ജോലി നേടുക, പരമാവധി ഷെയർ കൂടെ ചെയ്യുക.
ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ

🔺മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫീസർ

യോഗ്യത.Msc Medical Documentation
എക്സ്പീരിയൻസ്.2-5 Years
Gendral.M/F
സ്ഥലം: KIMSHEALTH, കൊല്ലം

🔺ഓഡിയോളജിസ്റ്

യോഗ്യത Msc Audiology/ MASLP
എക്സ്പീരിയൻസ് 1-2 Years
Gendral M/F
സ്ഥലം: .KIMSHEALTH, കൊല്ലം.

🔺സ്റ്റാഫ്‌ നേഴ്സ് ഗ്രേഡ് 11

യോഗ്യത Bsc Nursing/ GNM
എക്സ്പീരിയൻസ്.0-5 Years
Gendral M/F
സ്ഥലം : KIMSHEALTH, കൊല്ലം.

🔺മാനേജർ - സ്റ്റോറീസ്

യോഗ്യത.Any ഗ്രാടുയേറ്റ്
എക്സ്പീരിയൻസ്.08-10 Years in Hospital Central Stores
Gendral M
സ്ഥലം: KIMSHEALTH. TVM 

🔺കാഷ്യർ

യോഗ്യത.B.Com
എക്സ്പീരിയൻസ്.0-1 Years
Gendral.M
സ്ഥാലം: KIMSHEALTH, TVM 

🔺സൂപ്പർവൈസർ - Support സെർവിസിസ്

യോഗ്യത.Any Graduate
എക്സ്പീരിയൻസ്.Min 5-6 Years exp in Hospital Sector
Gendral.Male
സ്ഥലം: KIMSHEALTH, TVM 

🔺മാനേജർ - Facility എഞ്ചിനീയറിംഗ്

യോഗ്യത.B.E/ B.Tech (Civil)
എക്സ്പീരിയൻസ്.Minimum 5 Years exp in MEP
Gendral.M/F
സ്ഥലം : KIMSHEALTH, TVM 

🔺Sr Executive- ഹെൽത്ത്കെയർ പ്രൊമോഷൻസ്

യോഗ്യത.MBA
എക്സ്പീരിയൻസ്.Minimum 3 Years exp in hospital/ healthcare/phar ma Marketing
Gendral.Male
സ്ഥലം : KIMSHEALTH, TVM 

🔺സ്റ്റാഫ്‌ നേഴ്സ് ഗ്രേഡ്

യോഗ്യത.Bsc Nursing/ GNM
എക്സ്പീരിയൻസ്.0-5 Years
Gendral.M/F
സ്ഥലം : KIMSHEALTH, TVM 

🔺ഫർമസിസ്റ്

യോഗ്യത.B.Pharm
എക്സ്പീരിയൻസ്.0-8 Years
Gendral.M/F
സ്ഥലം : KIMSHEALTH, TVM 

🔺ഓസിക്യൂപഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്

യോഗ്യത.Bachelor in Occupational Therapy
എക്സ്പീരിയൻസ്.0-3 Years
Gendral.M/F
സ്ഥലം :KIMSHEALTH, TVM 

🔺നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ

യോഗ്യത.Bsc Nursing/ GNM/Msc Nursing
എക്സ്പീരിയൻസ്.10-15 Years
Gendral.M/F
സ്ഥലം :KIMSHEALTH, TVM 

🔺നേഴ്സ് മാനേജർ

യോഗ്യത.Bsc Nursing/ GNM/Msc Nursing
എക്സ്പീരിയൻസ്.15-20 Years
Gendral.M/F
സ്ഥലം :KIMSHEALTH, TVM 

🔺സ്റ്റാഫ്‌ നേഴ്സ് ഗ്രേഡ് 11

യോഗ്യത.Bsc Nursing/ GNM
എക്സ്പീരിയൻസ്.0-5 Years
Gendral.M/F
സ്ഥലം KIMSHEALTH, കോട്ടയം.

🔺മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്പിണിസ്റ്

യോഗ്യത.Any Graduate + Medical Scribing / Medical Transcription Course
എക്സ്പീരിയൻസ്.0-5 Years
Gendral.M/F
സ്ഥലം KIMSHEALTH, കോട്ടയം.

🔺ഗസ്റ്റ് & പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്

യോഗ്യത.Any Graduate
എക്സ്പീരിയൻസ്.1-5 Years
Gendral.M/F
സ്ഥലം : KIMSHEALTH, കോട്ടയം.

ഇന്റർവ്യൂ വിവരങ്ങൾ

താല്പര്യമുള്ളവർ സെപ്റ്റംബർ 16ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് കോട്ടയം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന തൊഴിൽ മേളയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ എസ് ബി കോളേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്റർവ്യൂ. രാവിലെ 9 മണിക്ക് തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിൽ നിന്നുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ജോബ് ഫെയറിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

അഭിമുഖത്തിന് വരുമ്പോൾ മുഴുവൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും ഒറിജിനലും അതിന്റെ പകർപ്പും കൈവശം കരുതേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ Resume നിർബന്ധമായും കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്റർവ്യൂവിന് അനുയോജ്യമായ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ എത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം: 0481-2563451/ 2560413

രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ - CLICK HERE

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain