ഇസാഫിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

ഇസാഫിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ,


ESAF SMALL FINANCE BANK Joy of Banking ESAF CO-OPERATIVE,

ഇസാഫിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ, ഇന്റർവ്യൂ വഴി നേരിട്ടു ജോലി നേടാൻ അവസരം,പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക പരമാവധി ഷെയർ കൂടെ ചെയ്യുക, ജോലി നേടുക.

ജോലി ഒഴിവുകൾ

🔺കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്

യോഗ്യത :Plus two is mandatory/Degree/PG (Two wheeler and license is mandatory
Experience:Freshers can also apply
Age & Gender:20-30 (Male) 20-35(Female
Salary:21000 CTC
Job Location:Anywhere is kottayam, pathanamthitta districts

🔺സെയിൽസ് ഓഫീസർ

യോഗ്യത:ഡിഗ്രി
Experience:Freshers can also apply
Age & Gender:20-30
Salary:Best in Industry
Job Location:Anywhere in Kottayam.

🔺സെയിൽസ് ഓഫീസർ

യോഗ്യത:Any degree
Experience:Freshers can also apply
Age & Gender:Male or Female
Salary:Min- 2 to 3.5 LPA
Job Location:Kottayam

🔺ഗോൾഡ് ലോൺ ഓഫീസർ

യോഗ്യത :Any degree
Experience:Freshers can also apply
Age & Gender:Male or Female
Salary:Min-2.5 to 3.5 LPA
Job Location:Kottayam

🔺റിലേഷൻഷിപ് ഓഫീസർ

യോഗ്യത: Any degree
Experience:Freshers can also apply
Age & Gender:Male or Female
Salary:Min-2.5-4.5 LPA
Job Location:Kottayam

🔺ഇന്റർവ്യൂ വിവരങ്ങൾ

താല്പര്യമുള്ളവർ സെപ്റ്റംബർ 16ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് കോട്ടയം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന തൊഴിൽ മേളയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ എസ് ബി കോളേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്റർവ്യൂ. രാവിലെ 9 മണിക്ക് തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിൽ നിന്നുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ജോബ് ഫെയറിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

അഭിമുഖത്തിന് വരുമ്പോൾ മുഴുവൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും ഒറിജിനലും അതിന്റെ പകർപ്പും കൈവശം കരുതേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ Resume നിർബന്ധമായും കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്റർവ്യൂവിന് അനുയോജ്യമായ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ എത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം: 0481-2563451/ 2560413

രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ - CLICK HERE

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain