ഡയറി പ്രമോട്ടര്‍മാരെ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമിക്കുന്നു. എസ്.എസ്.എല്‍.സി യോഗ്യത

ഡയറി പ്രമോട്ടര്‍മാരെ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമിക്കുന്നു. എസ്.എസ്.എല്‍.സി യോഗ്യത


ഡയറി പ്രൊമോട്ടര്‍ നിയമനം: കൂടിക്കാഴ്ച 21 ന്

ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് ജില്ലയിലെ കൊല്ലങ്കോട്, കുഴല്‍മന്ദം ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റുകളില്‍ 2023-24 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി-തീറ്റപ്പുല്‍കൃഷി വികസന പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഡയറി പ്രമോട്ടര്‍മാരെ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമിക്കുന്നു. എസ്.എസ്.എല്‍.സി പാസ് ആയവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

കൃഷിപ്പണിയും കഠിനാധ്വാനവും ചെയ്യാനുള്ള ശാരീരികശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രതിമാസം 8000 രൂപ. പ്രായപരിധി 18നും 45 നും മധ്യേ. മുന്‍പ് ഈ തസ്തികയില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചവര്‍ക്ക് ഉയര്‍ന്ന പ്രായപരിധിയില്‍ ഇളവ് അനുവദിക്കും.

അപേക്ഷകര്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ബ്ലോക്കുകളില്‍ സ്ഥിരതാമസക്കാരായിരിക്കണം.
താത്പര്യമുള്ളവര്‍ പ്രായം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രവര്‍ത്തിപരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ് സഹിതം ആഗസ്റ്റ് 17 ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനകം ബന്ധപ്പെട്ട ബ്ലോക്ക് ക്ഷീരവികസന ഓഫീസില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കണമെന്ന് ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

അപേക്ഷകരുടെ ലിസ്റ്റ് ആഗസ്റ്റ് 19 ന് പാലക്കാട് സിവില്‍ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസില്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും.
ആഗസ്റ്റ് 21 ന് രാവിലെ 10 ന് ഈ ഓഫീസില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ അസല്‍ രേഖകള്‍ പരിശോധനക്ക് നല്‍കണം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങളും അപേക്ഷ ഫോറത്തിന്റെ മാതൃകയും ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷീര വികസന ഓഫീസില്‍ ലഭിക്കും. ഫോണ്‍: 0491 2505137

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain