നമ്പരും വിശദവിവരങ്ങളും കാണാം .

ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം എന്റെ നമ്പർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കളയാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി  വായിക്കു.

ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യത്തും ഉള്ളവരുമായി നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്.നിങ്ങൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായി മറ്റുള്ള നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളായും പുരുഷന്മാരുമായും മനസ്സ് തുറന്നു വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

  വിവിധ പ്രായപരിധിയിലുള്ള നിരവധി സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉള്ള ഓപ്ഷനുകളാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

 അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൂട്ടുകാരന്റെ ഫോട്ടോയും മറ്റു വിശദ വിവരങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും.
അവിടെനിന്നും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു സൗഹൃദം വളർത്താൻ സാധിക്കും.


ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമായതിനാൽ 100% സുരക്ഷിതമാണ്. അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ഡൗൺലോഡുകളാണ് ഈ ആപ്പിനുള്ളത്. ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും നല്ല ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡൗൺലോഡ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

READ IN ENGLISH

  The uniqueness of this application is that you can find many friends of different age groups in different districts of Kerala. The application provides very easy options. Therefore, anyone who uses it for the first time can use it very easily. As soon as you enter the application, you can see the friend's photo and other details.From there, you can select the friend you like and talk to them directly. The application is available on Google Play Store and is 100% secure. This app has more than 5 lakh downloads. App downloaders should exercise caution and use the app only for good purposes. Those interested can download the application by clicking on the download menu given below.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain