ഇനിയും ഹായ് ഹലോ മെസ്സേജ് അയച്ചു സമയം കളയണ്ട.

ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് വന്നാൽ പരിമിതി ഉണ്ട്. അതിനാൽ ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്.
ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് വന്നാൽ പരിമിതി ഉണ്ട്. അതിനാൽ ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്.
കാലാകാലങ്ങളായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് എല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറിയ ശേഷം ചുമ്മാതെ ഹായ് ഹലോ എന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത്. ഇനി അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല.

തുറന്നു സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം 200ൽ പരം രാജ്യങ്ങളിലായി 10 ലക്ഷത്തിൽ പരം ആളുകളാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയതിനാൽ തികച്ചും സുരക്ഷിതമാണ്.

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഒന്നും നൽകാതെ തികച്ചും സൗജന്യമായി തികച്ചും ഫ്രീയായി വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് 100% സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത്.നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ഇൻസ്റ്റാൾ നോ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക.


READ IN ENGLISH

Is your life boring? Want to make friends from all over the world?

  Today we are introducing a cool application that allows you to talk to people from all over the world. You can make free video calls with men and women from other countries.

  This application can be used by anyone who is interested in speaking your mind in a completely safe way. The application is used by more than 10 lakh people in more than 200 countries. It is completely safe as the application is in the Google Play Store.

 You can make video calls completely free of charge without giving any personal information. This is an application that provides 100% security for your privacy. If you want to use the application, click on the install no option below and download and use it.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain