കേരള സർക്കാർ വഴി ഗൾഫിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ജോലി നേടാം

കേരള സർക്കാർ വഴി ഗൾഫിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ജോലി നേടാം
ODEPC യുഎഇയിലെ ഒരു പ്രശസ്ത കമ്പനിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ (സ്ത്രീ) റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ പുതുക്കിയ ബയോഡാറ്റയും പാസ്‌പോർട്ടും recruit@odepc.in എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്ക് 2023 ഒക്ടോബർ 18-നോ അതിനുമുമ്പോ അയയ്‌ക്കാവുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : SSLC അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

🔺ശാരീരിക ഗുണങ്ങൾ: ശക്തിയും ഫിറ്റ്നസും
🔺പ്രായം: 25 നും 35 നും ഇടയിൽ
🔺ഉയരം: കുറഞ്ഞത് 170 സെ.മീ
🔺 തടി അധികം ഉണ്ടാവരുത് , മാരക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത്., നല്ല കേൾവിയും ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസും....
🔺ദൃശ്യമായ ടറ്റൂകളോ പാടുകളോ ഉണ്ടാവരുത്.

🔺ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നിർബന്ധമാണ് (സംസാരിക്കാനും വായിക്കാനും എഴുതാനും).
മറ്റ് ഭാഷകളിലുള്ള അറിവ് ഒരു നേട്ടമായിരിക്കും.
🔺സുരക്ഷയ്ക്കും പൊതു സുരക്ഷയ്ക്കുമുള്ള നിയമ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ
സാധാരണ സുരക്ഷാ ആശയങ്ങൾ, സമ്പ്രദായങ്ങൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്.

🔺ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. (സുരക്ഷാ ഫീൽഡ് പരിചയത്തിന് മുൻഗണന) പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കണം.

🔺ഏതെങ്കിലും സുരക്ഷാ ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്കും ആർമി/സിവിൽ ഡിഫൻസ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികൾക്കും മുൻഗണന നൽകും.

1) പോസ്റ്റ് : സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്
2) അടിസ്ഥാന ശമ്പളം : AED 1,200/-
3) താമസം കമ്പനി വക 
4) ഗതാഗതം : കമ്പനി ഗതാഗതം
5) സെക്യൂരിറ്റി അലവൻസ് : ദിർഹം 720/- (ഫിസിക്കൽ ഹാജറിന് വിധേയമായി)
സാധാരണ ഓവർടൈം അലവൻസ് AED 342/- (പ്രതിമാസം 52 മണിക്കൂർ ഓവർടൈമിന്. തൊഴിലുടമയുടെ ജോലി ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓവർടൈം അലവൻസ് യഥാർത്ഥ ഓവർടൈം സമയത്തിന് വിധേയമായിരിക്കും)
മൊത്തം ശമ്പളം AED 2,262/-.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain