സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം സ്റ്റാർസ് പദ്ധതിയിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുന്നു - Samagra Shiksha Kerala Jobs - Apply now

സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം സ്റ്റാർസ് പദ്ധതിയിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുന്നു - Samagra Shiksha Kerala Jobs - Apply now
കേരള സർക്കാരിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം സ്റ്റാർസ് പദ്ധതിയിലേക്ക് നിലവിലുള്ള വിവിധ ഒഴിവുകളിൽ യോഗ്യരായ യുവതി യുവാക്കളെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നു.
വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളും അനുബന്ധവിവരങ്ങളും താഴെ നൽകുന്നു.

1) MIS കോ – ഓർഡിനേറ്റർ

യോഗ്യത: B Tech/ MSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ MCA.പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 24,520 രൂപ.

2) ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ

യോഗ്യത: ബിരുദം + സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേഷൻ/ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് (ഇംഗ്ലീഷ് ആന്റ് മലയാളം)
പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ്.ശമ്പളം: 21,175 രൂപ..

3) അക്കൗണ്ടന്റ്

യോഗ്യത: BCom വിത് ടാലി.
പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ്.ശമ്പളം: 21,175 രൂപ.

4) പ്യൂൺ (ഫുൾടൈം മിനിയൽ)
യോഗ്യത: ഏഴാം ക്ലാസ്.ശമ്പളം: 18,390 രൂപ
പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ്.

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളിൽ അപേക്ഷ അയക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് ബയോഡേറ്റയും ബന്ധപ്പെട്ട യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് തപാൽ മാർഗം സംസ്ഥാന പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം സമഗ്ര ശിക്ഷാ, കേരളം (എസ്.എസ്.കെ) എസ്.എസ്.എ. ഭവൻ, നന്ദാവനം, തിരുവനന്തപുരം 695 033 എന്ന വിലാസത്തിൽ ഒക്ടോബർ 27 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുമ്പായി അപേക്ഷ നൽകുക.
ഫോൺ 0471-2320826, 2320352, 2320703.ഇമെയിൽ : ssakerala@gmail.com

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain