ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തില്‍ ജോലി നേടാം.

ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തില്‍ ജോലി നേടാം.


കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ ജോലി, ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ഇപ്പോള്‍ ഫീൽഡ് വർക്കർ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഒഴിവും , സാലറി വിവരങ്ങളും.

ഫീൽഡ് വർക്കർ - 140 ഒഴിവ് 
സാലറി Rs.18,000 to 56,900 രൂപ വരെ 

പ്രായപരിധി വിവരങ്ങൾ 

18-25 വയസ്സ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നിയമാനുസൃതമായ ഇളവുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്. SC/ST/OBC/PWD/Ex etc

യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ?

മിനിമം പത്താംക്ലാസ്സ്‌ മുതൽ വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അവസരം. വിശദമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ അറിയാൻ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ചുവടെ ഉണ്ട് വായിച്ചു നോക്കുക.

അപേക്ഷാ ഫീസ്‌

UR / OBC / EWS Rs. 600/- For Other Categories Nil. ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഈ ഫീസ്‌ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി നെറ്റ്ബാങ്ക്,ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ്, ക്രെഡിറ്റ്‌ കാര്‍ഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പണം അടക്കാം. അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ അടക്കാത്ത അപേക്ഷകള്‍ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്.
ഒരിക്കല്‍ അടച്ച ഫീസ്‌ തിരികെ ലഭിക്കുനതല്ല.

HOW TO APPLY

അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ , കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 2023 നവംബര്‍ 30 വരെ. അപേക്ഷ എങ്ങനെ സമര്‍പ്പിക്കാം.

Apply now : click here

Official notification : click here

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain