വെഹിക്കിൾ ഫാക്ടറിയിൽ പരീക്ഷയില്ലാതെ വിവിധ ഒഴിവുകളിൽ ജോലി നേടാം .

പ്രധിരോധ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം. ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഫാക്ടറി ഇപ്പോൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രന്റീസ്, ടെക്നീഷ്യൻ (ഡിപ്ലോമ) അപ്രന്റീസ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
🔰വിഭാഗം – I ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റീസുകൾ ഒഴിവ്.:-

1. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 50
2. ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 10
3. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 19
4. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 15
5. ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 10

🔰കാറ്റഗറി II ടെക്നീഷ്യൻ (ഡിപ്ലോമ) അപ്രന്റീസ്.

1. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 50
2. ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 30
3. കംപ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 07
4. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 05
5. ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 18

🔰സി. വിഭാഗം - III നോൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റീസുകൾ:- (കല / സയൻസ് / കൊമേഴ്സ്)
1. BA – Tam / English / History / Economics B.Sc. – കണക്ക് / ഫിസി / കെം / കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി.കോം. – എല്ലാം / BBA / BCA 100.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

🔰വിഭാഗം – I ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റീസുകൾ:-

• പ്രസക്തമായ വിഷയത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്ന എൻജിനീയറിങ്ങിലോ ടെക്നോളജിയിലോ (മുഴുവൻ സമയവും) ബിരുദം.

• മുകളിൽ പറഞ്ഞതിന് തുല്യമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരോ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ അംഗീകരിച്ച പ്രൊഫഷണൽ ബോഡികളുടെ ബിരുദ പരീക്ഷ.

🔰വിഭാഗം – II ടെക്‌നീഷ്യൻ (ഡിപ്ലോമ) അപ്രന്റീസുകൾ:-

• ഒരു സംസ്ഥാന കൗൺസിലോ ബോർഡ് ഓഫ് ടെക്‌നിക്കൽ എജ്യുക്കേഷനോ നൽകുന്ന എൻജിനീയറിങ്ങിലോ ടെക്‌നോളജിയിലോ (മുഴുവൻ സമയവും) ഡിപ്ലോമ,

• മുകളിൽ പറഞ്ഞതിന് തുല്യമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരോ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ അംഗീകരിച്ച ഒരു സ്ഥാപനം നൽകുന്ന എൻജിനീയറിങ്ങിലും സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ഡിപ്ലോമ.

🔰വിഭാഗം - III നോൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികൾ:- (കല / സയൻസ് / കൊമേഴ്സ്) -
• ബി.എ/ ബി.എസ്‌സി., / ബി.കോം/ ബി.ബി.എ/ ബി.സി.എ മുതലായ ആർട്സ്/ സയൻസ്/ കൊമേഴ്‌സ്/ ഹ്യുമാനിറ്റീസ് എന്നിവയിൽ ബിരുദം, (റെഗുലർ - ഫുൾ ടൈം) ഒരു സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി / ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പ്രസക്തമായ വിഷയത്തിൽ അനുവദിച്ചു. – യുജിസി അംഗീകരിച്ചത്.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ http://boat-srp.com/ സന്ദർശിക്കുക.
ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, അവയുടെ യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക. സൈൻ അപ് ചെയ്യുക
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് എടുക്കുക.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain