പ്ലസ് ടു മുതൽ യോഗ്യത ഉണ്ടോ എങ്കിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

പ്ലസ് ടു മുതൽ യോഗ്യത ഉണ്ടോ എങ്കിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ
BRD CAR WORLD നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ | സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കുമായി നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ,പോസ്റ്റ്‌ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക.

WE ARE HIRING!!

🔰ACCOUNTANT (Male)

Experience: 1 - 2 years 
Qualification: B.Com
Location : Thalore (Thrissur)
Salary : 12k - 14k + Incentive

🔰MANAGEMENT TRAINEE (Male) for service auditing

Experience: Fresher’s can also apply
Qualification: B Tech (Mechanical/Automobile)
Location : Thalore (Thrissur)
Salary : 12k + Incentive

🔰PDI MECHANIC (Male)

Experience: 1 – 2 years 
Qualification: ITI / Diploma
Location : Thalore 
Salary : 11k + Incentive + Overtime

🔰BODY SHOP ADVISOR (Male)

Experience: 2 – 3 years
Qualification: Diploma / B Tech
Location : Thalore (Thrissur)
Salary : 15k + Incentive

🔰SERVICE MANAGER (WORKS MANAGER) (Male)

Experience: 8 years 
Qualification: Diploma / B Tech
Location : Thalore (Thrissur)
Salary : 30k + Incentive

🔰GENERAL MANAGER - SERVICE (Male)

Experience: 18 - 20 years (Maruti Suzuki - Automobile Experience MUST)
Qualification: Diploma / B Tech
Location : Thalore (Thrissur)
Salary : Above 75K + Incentive

🔰EVALUATOR (Male)

Experience: 2 – 4 years (Used car experience & Automobile Experience)
Qualification: Any Degree
Location : Thalore LUXE (Thrissur), Ernakulam , Kollam, Trivandrum, Calicut, Malappuram, kottayam, Palakkad.
Salary : 25k + Incentive

🔰SHOWROOM SALES EXECUTIVE (Female)

Experience: 2 – 4 years (Automobile Experience)
Qualification: Any Degree
Location : Chalakudy (Thrissur) 
Salary : 15k + Incentive

🔰TEAM LEADER (Male)

Experience: Automobile Experience
Qualification: Plus Two / Any Degree
Location : Various locations in Thrissur & Ernakulam 
Salary : 28k + Incentive

🔰SALES EXECUTIVE (Male)

Experience: Automobile Experience or any field sales experience / Fresher’s can also apply
Qualification: Plus Two
Location : Thrissur , Alathur , Natikka , Chalakudy , Puzhakkal , Wadakkanchery , Thalore, Irinjalakuda , Chavakkad , Kunnamkulam , Aluva, North Paravur.
Salary : 15k + Incentive

🔰RELATIONSHIP MANAGER / RESIDENT RELATIONSHIP MANAGER (Field Sales - NEXA)(Male)

Experience: 1 – 2 years (Automobile Experience) / Fresher’s can also apply
Qualification: Any Degree
Location : NEXA Kokkalai
Salary : 15k + Incentive

🔰COMMERCIAL SALES OFFICER (Male)

Experience: 1 – 2 years (Automobile Experience) / Fresher’s can also apply
Qualification: Plus Two
Location : Kuttanellur (Thrissur)
Salary : 15k + Incentive

🔰COMPANY SECRETARY (Male / Female)

Experience: Fresher 
Qualification: Company Secretary (CS)
Location : Thrissur
Salary : 40k

🔰GOLD LOAN MANAGER (Male)

Experience: 3 - 4 years 
Qualification: Any Degree
Location : Kuzhalmannam (Palakkad) , Thiruvilwamala (Thrissur) , Angamaly(Ernakulam). SML FINANCE
Salary : 30k - 40k + Incentive

🔰AVP HR (Male)

Experience: 10 plus years (Age: 40 to 45)
Qualification: MBA
Location : Edapally (Ernakulam)
Salary: 45k to 50k + Incentive

🔰MARKETING MANAGER (SOLAR SALES) (Male)

Experience: 3 - 5 years (Solar Experience)
Qualification: Diploma / B Tech
Location : Edapally (Ernakulam)
Salary : 40k - 60K + Incentive

🔰DIGITAL MARKETING EXECUTIVE (Male/Female)

Experience: 2 - 3 years in the same field
Qualification: Any Degree
Location : Edapally (Ernakulam)
Salary : 30k - 35K

Interview Location CLICK HERE

Contact Person: Hiran K B (Senior HR Officer)
Please forward your resume to: shro@brdcarworld.net
Contact No. : 8138913230

BRD CAR WORLD LTD,
BRD Complex, NH By-pass, Konnikara P O, Thalore, Thrissur, Pin: 680306
Near jerusalem retreat center.

BRD CAR WORLD LTD Thrissur , the authorized dealer of Maruti Suzuki is looking for candidates for the following positions for immediate placement in Thrissur , & Ernakulam.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain