മുത്തൂറ്റ് മൈക്രോഫിൻ ലിമിറ്റഡിൽ പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയിൽ ജോലി നേടാം

മുത്തൂറ്റ് മൈക്രോഫിൻ ലിമിറ്റഡിൽ പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയിൽ ജോലി നേടാം.

മുത്തൂറ്റ് മൈക്രോഫിൻ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയെ കുറിച്ച് 
മുത്തൂറ്റ് പാപ്പച്ചൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മൈക്രോഫിനാൻസ് വിഭാഗമായ മുത്തൂറ്റ് മൈക്രോഫിൻ ലിമിറ്റഡ് (MML), ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിരയിലുള്ളതും അതിവേഗം വളരുന്നതുമായ മൈക്രോഫിനാൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണ് (NBFC-MFI). ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വനിതാ സംരംഭകർക്ക് മൈക്രോ ലോണുകൾ നൽകുന്നതിൽ കമ്പനി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വായ്പകൾ പോലുള്ള മൈക്രോ ലോണുകൾ വഴി ഞങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു. ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ താങ്ങാനാവുന്ന നിരക്കിൽ താമസിക്കുന്നവരും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുമുൾപ്പെടെയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തൽ ഡ്രൈവിന്റെ ലക്ഷ്യം.

🔺മുത്തൂറ്റ് മൈക്രോഫിൻ ലിമിറ്റഡ്
 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തേടുന്നു

റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫീസർസ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട് 

യോഗ്യത : പ്ലസ് ടു / ഐ ടി ഐ/ഡിപ്ലോമ/ ബിരുദം

Salary Incentive up to- 23,600
ശമ്പളം കൂടാതെ ആകർഷകമായ ഇൻസെന്റീവ്

ഇരുചക്രവാഹനവും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും നിർബന്ധം.

സ്ഥലം : Kalady, Kothamangalam Interview on Friday, 10-11-2023
Interview Location: Muthoot Microfin Limited, Above Axis Bank, 1st Floor, Velankanni Matha Building, Kalady Ph: 8714630063, 9072380396

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain