ശ്രീ ലക്ഷ്മി സിൽക്‌സിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ, sree Lakshmi silks jobs 2023

ശ്രീ ലക്ഷ്മി സിൽക്‌സിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ, sree Lakshmi silks jobs 2023

കേരളത്തിലേ പ്രശസ്ത വസ്ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനമായ ശ്രീ ലക്ഷ്മി സിൽക്‌സിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ജോലി നേടാൻ അവസരം. ട്രെയ്‌നി ജോലി മുതൽ സ്ത്രീകൾക്കും, പുരുഷന്മാർക്കുമായി നിരവധി അവസരങ്ങൾ, താമസം ഉൾപ്പെടെ മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളും. മാസം 18000- ശമ്പളവും നേടാൻ അവസരം.ശനി, ഞായർ നടക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ വഴി ജോലി നേടാനാവും താൽപ്പര്യം ഉള്ളവർ പോസ്റ്റ്‌ പ്പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക ജോലി നേടുക.

ജോലി ഒഴിവുകൾ

സെയിൽസ് ട്രൈനീ (M/F 25 NOS)
ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

🔺സെയിൽസ് മെൻ (25 NOS)
സാലറി: 12,000-18,000
പ്രവർത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം

🔺സെയിൽസ് ഗേൾ (50 NOS)
സാലറി : 12,000-16,000 പ്രവർത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം

🔺ഫ്ലോർ സൂപ്പർവൈസർ 

🔺റീസെപ്റ്റിനിസ്റ്റ് 

🔺കാഷ്യർ 

🔺ബില്ലിങ് 

🔺ഡാറ്റാ എൻട്രി 

🔺മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ്‌ 

🔺ടൈലർ 

🔺ലേഡി സെക്യൂരിറ്റി CUM വാർഡൺ

ഡ്രൈവർ CUM സെക്യൂരിറ്റി 
സമാന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ജോലി ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്

ജോലി നേടാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ബയോഡാറ്റ സഹിതം നേരിൽ വരുക
ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: November 11,12 (ശനി, ഞായർ) ദിവസം.

സമയം: രാവിലെ 10 വൈകീട്ട് 5 വരെ
സ്ഥലം: ശ്രീലക്ഷ്മി സിൽക്ക്സ്
മാർക്കറ്റ് റോഡ്, ചാലക്കുടി

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain