യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ 300 ഒഴിവുകൾ | United india Insurance job vacancy

യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ 300 ഒഴിവുകൾ | United india Insurance job vacancy
യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ 300 ഒഴിവുകൾ.

 കേരളത്തിലും മുപ്പത് ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ വഴി ജനുവരി 6 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ ജോലിക്ക് താല്പര്യം ഉള്ള ജോലി അന്വേഷകർ പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക. പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.

ശമ്പള | പ്രായ വിവരങ്ങൾ

🔹ശമ്പളം : 22,405-62,265 .
🔹പ്രായം : (30.09.2023 നു ): 21-30. പട്ടികവിഭാഗത്തിന് അഞ്ചും ഒബിസിക്കു മൂന്നും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കു പത്തും വർഷം ഇളവ്. വിമുക്‌തഭടന്മാർക്കും യുഐഐസി ജീവനക്കാർക്കും ഇളവുണ്ട്.

🔹യോഗ്യത, പ്രായം എന്നിവ 30.09.2023 അടിസ്ഥാനമാക്കി കണക്കാക്കും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ
യും റീജനൽ ലാംഗ്വേജ് ടെസ്‌റ്റും അടി സ്ഥാനമാക്കിയാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാ ലക്കാട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രമുണ്ട്.

ഫീസ്: 1000 രൂപ.
പട്ടികവിഭാഗം, അംഗ പരിമിതർ, യുഐഐസി ജീവനക്കാർ ക്ക് 250 രൂപ മതി. ഓൺലൈൻ ആയി ഫീസ് അടക്കണം.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain