കേരള സർക്കാർ ഗൾഫിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് പോസ്റ്റിലേക്ക് നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നു.

കേരള സർക്കാർ ഗൾഫിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് പോസ്റ്റിലേക്ക് നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നു.

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ODEPC വഴി UAEയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ( പുരുഷൻ), ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.

പോസ്റ്റ് തീയതി: 20 ഡിസംബർ, 2023  അവസാന തീയതി : 31 ഡിസംബർ, 2023
ശമ്പളം: ദിർഹം 2262
മിനിമം യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ് 
പുരുഷന്മാർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനദണ്ഡം:

ശാരീരിക ഗുണങ്ങൾ: ശക്തിയും ഫിറ്റ്നസും

പ്രായം: 25-40 വയസ്സിനിടയിൽ
ഉയരം (കുറഞ്ഞത് 5′ 7" )
വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി ഫിറ്റ്: വലിയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല , നല്ല കേൾവിശക്തിയും ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസുംഉണ്ടായിരിക്കണം. ദൃശ്യമായ ടാറ്റൂകൾ, പാടുകൾ മുതലായവ പാടില്ല.

ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ:

ഇംഗ്ലീഷ് നിർബന്ധമാണ് ( സംസാരിക്കുക, വായിക്കുക, എഴുതുക). മറ്റേതൊരു ഭാഷയും ഒരു നേട്ടമായിരിക്കും.
സുരക്ഷയ്ക്കും പൊതു സുരക്ഷയ്ക്കുമുള്ള നിയമ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ
സാധാരണ സുരക്ഷാ ആശയങ്ങൾ, സമ്പ്രദായങ്ങൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്.

ഏതെങ്കിലും സുരക്ഷാ ഫീൽഡിൽ (ആർമി, പോലീസ്, സെക്യൂരിറ്റി മുതലായവ) കുറഞ്ഞത് തെളിയിക്കപ്പെട്ട 2 വർഷത്തെ പരിചയം. എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കണം.

ജോലിയുടെ പേരും പ്രതിമാസ ശമ്പള പാക്കേജും:

🔺പോസ്റ്റ്സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്
🔺അടിസ്ഥാന ശമ്പളം എഇഡി 1,200/-
🔺 കമ്പനി താമസം
🔺 കമ്പനി ഗതാഗതം
🔺സുരക്ഷാ അലവൻസ് എഇഡി 720/- (ശാരീരിക ഹാജർക്ക് വിധേയം)
🔺സാധാരണ ഓവർടൈം അലവൻസ് എഇഡി 342/- (പ്രതിമാസം 52 മണിക്കൂർ ഓവർടൈമിന്. ഓവർടൈം അലവൻസ് തൊഴിലുടമയുടെ ജോലി ആവശ്യാനുസരണം യഥാർത്ഥ ഓവർടൈം സമയത്തിന് വിധേയമായിരിക്കും)
🔺മൊത്തം ശമ്പളം എഇഡി 2,262/-

 താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ ബയോഡാറ്റയും പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പും jobs@odepc.in എന്ന വിലാസത്തിൽ 2023 ഡിസംബർ 31-നോ അതിനുമുമ്പോ അയയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്.(സിവിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഉയരവും ഭാരവും സൂചിപ്പിക്കുക).


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain