പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ മിൽമയിൽ ജോലി നേടാം Milma job vacancy 2024

പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ മിൽമയിൽ ജോലി നേടാം Milma job vacancy 2024
പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ മിൽമയിൽ ജോലി നേടാം Milma job vacancy 2024
മിൽമ, കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്ത്, ഇന്ത്യയിലെ വിജയകരമായ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ഉജ്ജ്വല ഉദാഹരണമാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ മിൽമ, പ്രാദേശിക കർഷകർക്കിടയിൽ സഹകരണം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ ക്ഷീരവ്യവസായത്തിൽ അതുല്യമായ ഒരു പാത രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സഹകരണ മാതൃക കർഷകരെ ശാക്തീകരിക്കുകയും അവരുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ന്യായവില ഉറപ്പാക്കുകയും സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പാരമ്പര്യം, ഗുണമേന്മ, സാമുദായിക പങ്കാളിത്തം എന്നിവയുടെ വ്യതിരിക്തമായ സമ്മിശ്രണം കൊണ്ട്, കർഷകരുടെയും ഉപഭോക്താക്കളുടെയും ജീവിതത്തെ ഒരുപോലെ സമ്പന്നമാക്കിക്കൊണ്ട്, മിൽമ കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക-പോഷക ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ഒരു സുപ്രധാന ഭാഗമായി തുടരുന്നു.

അപേക്ഷകന് പ്രായം 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം. 40 വയസ്സ് കവിയരുത്.പ്രായം 2023 ജനുവരി 1 അനുസരിച്ച് കണക്കാക്കും. പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് നിയമാനുസൃത ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.ടെക്നീഷ്യൻ (റഫ്രിജറേഷൻ) പോസ്റ്റിലേക്കാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത്.

Qualification

1. എസ്എസ്എൽസി പാസായിരിക്കണം, ITI (MRAC ട്രേഡ്)

2. RIC മുഖാന്തിരം ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഒരു വർഷത്തെ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്

3. ഏതെങ്കിലും പ്രമുഖ സ്ഥാപനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് 21000 രൂപയാണ് ശമ്പളം ലഭിക്കുക.
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (വയസ്സ്, ജാതി, യോഗ്യത, പ്രവർത്തിപരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ) ആയതിന്റെ പകർപ്പ് ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എന്നിവ സഹിതം ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.

 ഇന്റർവ്യൂ ഡിസംബർ 27 രാവിലെ 10:30 മണി മുതൽ മിൽമ, കൊല്ലം ഡയറി, തേവള്ളി യിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain