മേഴ്‌സി കോളേജിൽ ജനുവരി 20-ന് മെഗാ തൊഴിൽ മേള

 SAT(20th JAN 2024) JOB MELA @ Mercy College, Near KSRTC Palakkad BUS Stand, Palakkad, Kerala.
പാലക്കാട്‌ മേഴ്‌സി കോളേജിൽ 2024 ജനുവരി 20-ന് രാവിലെ 8 മുതൽ 1 മണി വരെ മെഗാ തൊഴിൽ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുകwww.freshersjobfair.in. Contacts: 6302481664 // 7358390224 // 8074339164 // 9010748245 // 8248370374 // 8179592636

Venue, Date & Time
Venue:Mercy College, Near KSRTC Palakkad BUS Stand, Palakkad, Kerala
Job Fair Date : Saturday(20th JAN 2024)
Walk-In Time: 8.00AM to 1.00PM
Eligibility
2024 Batch Students are also eligible, please carry Minimum 8 to 10 Resumes..

Registration details

Kindly Register CLICK HERE
(Pls forward the Registration link to your Friends). Pls join Kerala Freshers Job, WhatsApp Group: CLICK HERE

  • Experience, Agelimit and Salary
  • Experience: Fresher’s / 0 to 3 Years
  • Salary Range: 15K to 50K P/M.
  • Max Age Limit : 30 Years
  • Please carry Minimum 8 to 10 Resumes .
  • Education Qualification
  • Education Qualification: BE/ B.Tech/ All Graduates/ All Post Graduates/UG/ITI/Diploma/PG/Pharmacy.

Participating Companies:

Infosys / Reliance Jio Infocomm Ltd/ Malabar Express/ EASF Bank/ HiLITE GROUP/ Quess Corp Limited/ Zoom Technologies / SECLOB Technologies PVT LTD/ Global wellness india / Audit Info Pvt Ltd/ TVS Group/ Tesla Group Of Companies/ IFB Global/ A.M. MOTORS/ Cogent E Services Limited/ 2M Lifts & Escalators Pvt Ltd / Quesscorp Ltd / Popular Mega Motors (India) Pvt Ltd/ Unique Measurements Ltd / PVR Wheels – Royal Enfield/ Ecom Express Ltd/ BigLeap Technologies Pvt Ltd/ Monotech Ltd / Tags Bikez Royal Enfield/ TVS Group/TRANZINDIA /Axis Bank / TECACS IT Group Pvt. Ltd / Drawlines Engineering/ The Futura Labs Technologies LLP / Horizon Business Group/ EPOCH / Clarus RCM / Paytm / Crescent Paediatric And Neonatology LLP/ IFB Industries LTD/ Lens Kart / Nikkoy Honda/ Royal Enfield/ Motherson LTD/ CFCICI Ltd / APOLLO HOME HEALTH CARE/ IRISH EXPERT LLP/ A.M. MOTORS (AM Group) / Popular Mega Motors Pvt Ltd / Quess Corp Limited / PREETHI GROUP/ Jabal Ventures/ Maxwin Group Of Companies/ Inspire Max / MubaracK Jewellery/ Pride Of Fashion / REAL / Kidonex / Tezla Group / Muthoot/EASF Bank/ B-ZONE / Ayur Care Herbal / YUVA/ Waves Group /Drawlines Engineering/ The Futura Labs Technologies LLP / Clarus RCM / LIC/ Conserve Solutions/ MATRIX / Gi Group India/ Quesscorp Ltd/ Tesla Group Of Companies/ IFB Industries LTD & More

Hiring Positions:

IT / Software Developer/ Mechanical / Electrical / Electronics / Civil / Engineer / Trainee Engineer / Finance/ HR/ Marketing/ Pharma/ BPO /ITES /KPO/ Testing / IT Help Desk / IT Trainee/ Web Developer/ Customer Support /International Process Exe / Domestic Process Exe/Tech Support/ IT Developer / Service Engineer / Support Engineer / Sales / Digital Marketing/ Accounts/ Recruiter/ Operations/ Back Office / Facility Exe / Retail sales/ Management Trainee/ Service & Sales Engineer / Business Development/ Technical Service Engineer / On Field Engineer / Pharmacy Exe / Health Care Exe/ Medical Coding/ Lab Exe / IT Testing / Design Engg etc

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain