എയർപോർട്ടിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്പർവൈസർ ജോലി നേടാം | AIESL Assistant Supervisor Recruitment 2024

AIESL Assistant Supervisor Recruitment 2024,AIESL Assistant Supervisor Recruitment 2024 apply form
 AIESL Assistant Supervisor Recruitment 2024 : എയർ ഇന്ത്യ എഞ്ചിനിയറിംഗ് സർവീസ് ലിമിറ്റഡ് ഇപ്പോൾ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്പർവൈസർ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

AIESL Assistant Supervisor Recruitment 2024AIESL Assistant Supervisor Recruitment 2024 detials

  • എയർ ഇന്ത്യ എഞ്ചിനിയറിംഗ് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്  
  • തസ്തിക -  അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്പർവൈസർ 
  • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 209  
  • ശമ്പളം Rs.27,000/- 
  • അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 2024 ജനുവരി 15

AIESL Assistant Supervisor Recruitment 2024 age limit

പൊതുവിഭാഗം: 35 വയസ്സിൽ കൂടരുത്. ഒബിസി: 38 വയസ്സ. എസ്‌സി/എസ്ടി: 40 വയസ് . 

AIESL Assistant Supervisor Recruitment 2024 qualification

കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ ബിരുദം (ബിഎസ്‌സി/ബികോം/ബിഎ) അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് തത്തുല്യം. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാല, അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള കംപ്യൂട്ടറിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് (കുറഞ്ഞത് 01 വർഷത്തെ കാലാവധി), പോസ്റ്റ് യോഗ്യതയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രശസ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി / കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ കുറഞ്ഞത് 01 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം. അല്ലെങ്കിൽ BCA/B.Sc. (സിഎസ്)/ ഐടി/സിഎസിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം, പോസ്റ്റ് യോഗ്യതയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രശസ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി / കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ കുറഞ്ഞത് 01 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.

അപേക്ഷാ ഫീസ് INR 1000/- (ആയിരം രൂപ.

“AI Engineering Services Limited” Bank Name: STATE BANK OF INDIA
 A/C No: 41102631800 IFSC: SBIN0000691
 Branch: New Delhi Main Branch, 11, Parliament Street, New Delhi-110001

AIESL Assistant Supervisor Recruitment 2024 how to apply?

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://www.aiesl.in സന്ദർശിക്കുക . റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക . സൈൻ അപ് ചെയ്യുക അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് എടുക്കുക.


അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് PDF പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain