ഹ്യുണ്ടായി ഷോറൂമിലേക്ക് നിരവധി ഒഴിവുകൾ.

ഹ്യുണ്ടായി ഷോറൂമിലേക്ക് നിരവധി ഒഴിവുകൾ.

 ലോകത്തിൽ തന്നെ പ്രമുഖ വാഹനം നിർമ്മാതാക്കളായ ഹുണ്ടായിയുടെ കേരളത്തിലെ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് നിരവധി സ്റ്റാഫുകളെ നിയമിക്കുന്നു. സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായി ഏകദേശം 50 പരം ഒഴിവുകൾ. വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകൾ ലിസ്റ്റ് ആയി താഴെ നൽകുന്നു.


 • AGM സെയിൽസ്
 • ഏരിയ സെയിൽസ് മാനേജർ
 • ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ
 • ടീം ലീഡർ
 • റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്
 • സെയിൽസ് കൺസൾട്ടന്റ്
 • മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
 • ടെലികാള്ർ
 • ഫൈനൽ ഇൻസ്പെക്ടർ
 • സ്പെയർപാർട്സ് പിക്കർ 


 • സർവീസ് മാനേജർ
 • സ്പെയർ പാർട്ട് മാനേജർ
 • ബോഡി ഷോപ്പ് മാനേജർ
 • കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ മാനേജർ
 • സർവീസ് അഡ്വൈസർ
 • ബോഡി ഷോപ്പ് അഡ്വൈസർ
 • വാറണ്ടി ഇൻ ചാർജ് 
 • സർവീസ് ടെക്നീഷ്യൻ
 • ഫ്ലോർ സൂപ്പർവൈസർ

 തുടങ്ങിയ നിരവധി ഒഴിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത മേഖലകളിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. താല്പര്യമുള്ള താഴെക്കാണുന്ന അഡ്രസ്സിൽ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ജോലിക്ക് കയറുക.

06th January 2024 - Saturday
Classic Hyundai Showroom @ Machingal
Time - 10:00 Am to 05:00 Pm

 ഇന്റർവ്യൂവിന് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് താഴെ നൽകുന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ബയോഡാറ്റ അയച്ചുകൊടുത്തും അപേക്ഷിക്കാം.
hr@classichyundai.in/

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain