എളനാട് മിൽക്കിലേക്ക് നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ | Elanadu milk job vacancy 2024

എളനാട് മിൽക്കിലേക്ക് നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ | Elanadu milk job vacancy 2024
കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത പാൽ ഉത്പന്ന,വിതരണ കമ്പനിയായ എളനാട് മിൽക്കിലേക്ക് നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു,ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ജോലി അന്വേഷകരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അവസരം.
KERALA & TAMIL NADU

🔰സെയിൽസ് മാനേജർ
ജോലി ഒഴിവ് എണ്ണം -5 NOS
എക്സ്പീരിയൻസ് - MORE THAN 10 YEARS EXPERIENCE IN FMCG

🔰ജോലി - ടീം ലീഡർ
ജോലി എണ്ണം - 12 NOS
എക്സ്പീരിയൻസ് -MORE THAN 5 YEARS EXPERIENCE IN FMCG.

🔰സെയിൽസ് സൂപ്പർവൈസർ
ജോലി എണ്ണം -10 NOS.
എക്സ്പീരിയൻസ് -MORE THAN 4 YEARS EXPERIENCE IN DISTRIBUTION NETWORK.

🔰സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
ജോലി എണ്ണം- 30 NOS
എക്സ്പീരിയൻസ് - MORE THAN 2 YEARS EXPERIENCE IN FMCG

🔰സെയിൽസ് മാൻ CUM ഡ്രൈവർ 
ജോലി എണ്ണം -25 NOS
MUST HAVE A 3 & 4 WHEELER LICENSE

മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജോലി, യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക
ഫോൺ :9400061121
CALL BETWEEN 9.30 AM TO 5.30 PM

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain