വെറ്ററിനറി അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ.

വെറ്ററിനറി അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ.
കേരള വെറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, പാലക്കാട് തിരുവഴാംകുനിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് താൽകാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു.താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.

🔹ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് കം ഡ്രൈവർ
ഒഴിവ് : 1
യോഗ്യത:വിവരങ്ങൾ 
1. പത്താം ക്ലാസ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് (HMV, LMV)

ലൈറ്റ് & ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ലൈസൻസ് ലഭിച്ച് മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം

പരിചയം: 3 വർഷം
ശമ്പളം: 19,710 രൂപ.

🔹ഫീഡ് മിൽ ടെക്നീഷ്യൻ

ഒഴിവ് : 1
യോഗ്യത: വിവരങ്ങൾ 
1. പ്ലസ് ടു 
2.ഡിപ്ലോമ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ/ മെക്കാനിക്കൽ/ഫിറ്റർ)
ശമ്പളം: 19,710 രൂപ

🔹ലാബ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്
ഒഴിവ് : 1
യോഗ്യത: BSc, പൗൾട്രി പ്രൊഡക്ഷൻ & ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ഫീഡ് അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കുകളിൽ പരിചയം
ശമ്പളം: 20,385 രൂപ

🔹ക്ലർക്ക് കം അക്കൗണ്ടന്റ്
ഒഴിവ് : 1
യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ
B Com M Tally
ഫീഡ് മിൽ / ഫാം / ഹാച്ചറി എന്നിവയിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയം
ശമ്പളം: 20,385 രൂപ

🔹ഫീഡ് മിൽ സൂപ്പർവൈസർ

ഒഴിവ് : 1
യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ 
പൗൾട്രി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്ലോമ
ഫീഡ് മിൽ സൂപ്പർവൈസറായി പരിചയം
ശമ്പളം: 21,060 രൂ

🔹ഫീഡ് മിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർ

ഒഴിവ് : 1
യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ 
BSc പൗൾട്രി പ്രൊഡക്ഷൻ
ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ഫീഡ് മിൽ / ഫാം / ഹാച്ചറി എന്നിവയിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയം
ശമ്പളം: 22,950 രൂപ

നേരിട്ടോ/ തപാൽ വഴിയോ അപേക്ഷ ഓഫീസിൽ എത്തേണ്ട അവസാന തിയതി: ഫെബ്രുവരി 23

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകPost a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain