മലയാള മനോരമയിൽ വിവിധ തസ്തികളിലേക്ക് ജോലി ഒഴിവുകൾ

മലയാള മനോരമയിൽ വിവിധ തസ്തികളിലേക്ക് ജോലി ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു മലയാള മനോരമയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡെസ്കിലേക്ക് വെബ് അസോഷ്യേറ്റ്, വിഷ്വൽ ആർട്ടിസ്റ്റ്/എഡിറ്റർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യൂ.
വെബ് അസോഷ്യേറ്റ്

യോഗ്യത ബിരുദാനന്തര ബിരുദം/ ബിരുദവും ജേണലിസം ഡിപ്ലോമയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലേക്കു വേണ്ട ടെക്സ്റ്റ്റ്റ് പോററ്റുകൾ വിഡിയോകൾ, ഗ്രാഫിക് തുടങ്ങിയവയുടെ ആശയരൂപീകരണം, തയാറാക്കൽ, ഷെഡ്യൂളിങ് പോസ്റ്റിങ് എന്നിവ ചെയ്യുക.

സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പ്രവർത്തനവും സാങ്കേതികതയും സംബന്ധിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം.

വിഷ്വൽ ആർട്ടിസ്‌റ്റ്/ എഡിറ്റർ ആൻഡ് ക്യാമറ പഴ്സൻ

യോഗ്യത ബിരുദം
സമൂഹ മാധ്യമ ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വിഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും അടക്കമുള്ള വിഷ്വലുകൾ തയാറാക്കുക, എഡിറ്റ് ചെയ്യുക.
വിഡിയോ, സ‌ിൽ ക്യാമറകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക

ജോബ് ലൊക്കേഷൻ കോട്ടയം
മെയിൽ jobs@manorama.com

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain