നല്ല ശമ്പളത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ കേന്ദ്ര സർക്കാർ IIT യിൽ സ്ഥിര ജോലിനേടാൻ അവസരം

നല്ല ശമ്പളത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ കേന്ദ്ര സർക്കാർ IIT യിൽ സ്ഥിര ജോലിനേടാൻ അവസരം,ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി,മദ്രാസ് ഇപ്പോൾ ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, സ്പോർട്‌സ് ഓഫീസർ, ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്, അസിസ്റ്റന്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ, ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ, ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്, പാചകക്കാരൻ, ഡ്രൈവർ, സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് തസ്‌തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ് മുതൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് മൊത്തം 64 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക. ജോലി നേടുക.

1. അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തിയതി 12 ഫെബ്രുവരി 2024
2. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 64.
3. ജോലിയുടെ ശമ്പളം Rs.25,000 - 60,000/-
4. അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി ഓൺലൈൻ.

ജോലി ഒഴിവുകൾ ഏതൊക്കെ.

ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റന്റ്റ് രജിസ്ട്രാർ,
സ്പോർട്‌സ് ഓഫീസർ,
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്,
അസിസ്റ്റന്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ,
ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ട‌ർ, ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്റ്,
പാചകക്കാരൻ,
ഡ്രൈവർ,
സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്

ജോലി ഒഴിവുകൾക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ

സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്

എസ്.എസ്.എൽ.സി. ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അഭികാമ്യമായ NCC സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഡ്രൈവർ ജോലി

10+2 ബാഡ്ജോടു കൂടിയ ലൈറ്റ് & ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിനൊപ്പം 2 വർഷത്തെ പരിചയവും

ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്

കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ ആർട്‌സ്/ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ‌് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹ്യുമാനിറ്റീസ് എന്നിവയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ

ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ
എജ്യുക്കേഷനിൽ (ബി.പി.എഡ്) ബിരുദം
കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം 3 വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ പ്രവൃത്തി പരിചയ ഒരു കായിക ഇനത്തിലെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ബാസ്ക്‌കറ്റ്ബോൾ, ബാഡ്‌മിന്റൺ, ഹോക്കി, അത്ലറ്റിക്സ്, നീന്തൽ, ഫുട്ബോൾ.

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ

കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെയുള്ള ബാച്ചിലേഴ്‌സ് ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ CGPA അംഗീകൃതത്തിൽ നിന്ന് തത്തുല്യമായ മിലിട്ടറി/പോലീസ്/എൻസിസി/ അഗ്നിശമന പരിശീലനമുള്ള സർവകലാശാല/ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 6 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്

കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ കൊമേഴ്‌സ് അറർട്സ്/സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്നിവയിൽ ബിരുദം MS Word, MS Excel ഓഫീസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലുള്ള പ്രാവീണ്യം.

സ്പോർട്‌സ് ഓഫീസർ

കുറഞ്ഞത് 55% മാർക്കോടെ ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ/ സ്പോർട്‌സ് സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.
5 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം ഹോക്കി, അത്ലറ്റിക്‌സ്, നീന്തൽ, ഫുട്ബോൾ, ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ, ബാഡ്മ‌ിൻറൺ മുതലായവ.എന്നിങ്ങനെ ഒരു കായിക ഇനത്തിലെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ

ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 55% മാർക്കോടെ മാസ്റ്റർ ബിരുദം തത്തുല്യം
15 വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ അനുഭവം സൂപ്പർവൈസറി കപ്പാസിറ്റിയിൽ കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ പരിചയം.

പാചകക്കാരൻ

ബി.എസ്‌സി. ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ്റ് & കാറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്ക് /തത്തുല്യം OR
ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് & കാറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമ കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്ക് 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം.

IIT യിൽ ജോലിക്കായ് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂർണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain