എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ ശനിയാഴ്‌ച രാവിലെ വിവിധ തസ്‌തികകളിലേക്ക് അഭിമുഖം നടത്തുന്നു.

ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ മാർച്ച് 16 ശനിയാഴ്‌ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് വിവിധ തസ്‌തികകളിലേക്ക് അഭിമുഖം നടത്തുന്നു.
ജോലി കഴിവുകളും യോഗ്യതയും?

ഏജൻസി ബിസിനസ് പാർട്‌ണർ: (സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ)
യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു/ബിരുദം,

കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫീസർ: (സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ)
യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു / ഡിപ്ലോമ/ ബിരുദം,

ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫീസർ: (സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ)
യോഗ്യത: ബിരുദം

എന്നിങ്ങനെയാണ് തസ്‌തികകൾ. പ്രായപരിധി 35 വയസ്സ്. പ്രവർത്തിപരിചയം ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

എങ്ങനെ ജോലി നേടാം?

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻകൂട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഫോൺ: 0471 299260 ജില്ലാ : തിരുവനന്തപുരം

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain