മത്സ്യഫെഡിൽ ഒബിഎം സർവ്വീസ് സെൻററിൽ ജോലിക്ക് കയറാൻ അവസരം.

എറണാകുളം മത്സ്യഫെഡിൽ ഒബിഎം സർവ്വീസ് സെൻററിൽ പരിചയ സമ്പന്നരായ മെക്കാനിക്കുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് താഴെപ്പറയുന്ന യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഒരു വാക്ക് - ഇൻ - ഇൻറർവ്യൂ മാർച്ച് 14 വ്യാഴാഴ്‌ച രാവിലെ 11 ന് തോപ്പുംപടി മത്സ്യഫെഡ് ജില്ലാ ഓഫീസിൽ നടത്തുന്നു.

യോഗ്യത 1)ഐ ടി ഐ (ഫിറ്റർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെഷിനിസ്റ്റ്) എന്നീ ട്രേഡുകളിൽ യോഗ്യതയുള്ള വരും ഒബിഎം സർവീസിങ്ങിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവരും.

നിർദ്ദിഷ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയില്ലാത്തവർ ആണെങ്കിൽ ഒബിഎം സർവീസ് രംഗത്ത് കുറഞ്ഞത് 10 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം.

ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് എഞ്ചിന്റെ ക്രാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രാവിണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സുസുക്കി മോട്ടോർ കോർപ്പറേഷനുകളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന എൻജിനുകളുടെ സെയിൽസ് റിബേറ്റ് തുക, വിൽപ്പനാനന്തര സർവീസ് ചെലവ് എന്ന ഇനത്തിൽ 10000/- രൂപയും എൻജിൻ റിപ്പയർ സർവീസ് ചാർജ് ആയി ലഭിക്കുന്ന തുകയുടെ 60 ശതമാനം രൂപയും ലഭിക്കും.

താല്പര്യമുള്ളവർ യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്ന അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി അന്നേദിവസം നേരിട്ട് ഇൻറർവ്യൂവിനായി ഹാജരാകണം.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain