ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

 കേരള പി എസ് സി വിവിധ ഗവ. ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനികൾ / കോർപ്പറേഷനുകൾ / ബോർഡ് അതോറിറ്റികൾ / സൊസൈറ്റികളിലെ, ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് (LMV) ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.


യോഗ്യത:
1. ഏഴാം ക്ലാസ്/ തത്തുല്യം
2. ഡ്രൈവേഴ്‌സ് ബാഡ്ജ് ഉള്ള ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാൻ മൂന്ന് വർഷത്തെ നിലവിലെ മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായം: 18 - 36 വയസ്സ്‌
( SC/ ST/ OBC തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 043/2024 എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് മെയ് 2 ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി പി എസ് സി പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക. വിശദവിവരങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain