രശ്‌മി ഹാപ്പി ഹോമിൽ നിരവധി ഒഴിവ് | Reshmi Happy Home Recruitment

 രശ്‌മി ഹാപ്പി ഹോമിൻ്റെ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന ഷോറൂമുകളിൽ താഴെ പറയുന്ന 150 ന് മേൽ ഒഴിവുകളിലേക്ക് പരിചയസമ്പന്നരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
WALK-IN INTERVIEW: 2024 APRIL 20, SATURDAY 9.30 AM – 3.00 PM
@

RESHMI HAPPY HOME, SN POINT MADATHARA ROAD, PARIPPALLY

► അസി. മാനേജർ (Appliances/Furniture)
►ഫ്ളോർ മാനേജർ (M/F)
►സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (M/F)
►അക്കൗണ്ട്സ് അസി. (M/F)
►എസി ടെക്നീഷ്യൻ
► എസി ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി
► ഡ്രൈവർ കം ഡെസ്‌പാച്ച്
►കാർപ്പെൻ്റർ/ Painter & Polisher

FOOD & ACCOMMODATION AVAILABLE
ബയോഡാറ്റകൾ മെയിൽ/ വാട്‌സ് ആപ്പ് ചെയ്യുക inforeshmihappyhome@gmail.com

RESHMI HAPPY HOME
HOME APPLIANCES,  FURNITURE, LAPTOP MOBILE PHONE, ELECTRIC SCOOTER
KARUNAGAPPALLY, HARIPAD, KATTANAM ATTINGAL, PARIPPALLY & OACHIRA

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain