മഹാറാണി വെഡിങ് കളക്ഷൻസിൽ നിരവധി സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്,

 മഹാറാണി വെഡിങ് കളക്ഷൻസിൽ നിരവധി സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്, വാട്സാപ്പ് വഴിയോ, നേരിട്ടോ ജോലി നേടാൻ അവസരം,താല്പര്യം ഉള്ളവർ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കുക.


ACCOUNTS EXECUTIVE (5 NOS) (MALE)
Experience: 1-2 Years
Qalification: B.com or ഹയർ

HR MANAGER (5 NOS) (MALE)
Experience: 3-5 Years
Qalification: MBA

SENIOR HR EXECUTIVE (5 NOS) (MALE)
Experience: 1-2 YEARS
Qalification: BBA or MBA
FASHION STYLIST (5 NOS)
(MALE & FEMALE)
Experience: 1-3 Years
Qalification: Diploma/Degree in Fashion Design/Fashion Technology

SAREE DRAPIST (5 NOS) 
(MALE & FEMALE)
Experience: 1-3 Years

സമാനമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. ഭക്ഷണവും ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഫോട്ടോയും ബയോഡാറ്റയുമായി നേരിട്ടെത്തുകയോ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെയിൽ അഡ്രസ്സിൽ ബയോഡാറ്റ അയക്കുകയോ ചെയ്യുക . 

careersmwc@gmail.com

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain