ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർ നഷണലിന്റെ ഷോറൂമിലേക്ക് നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്.

കേരളത്തിലെ പ്രശസ്‌ത ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പ് ആയ ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർ നഷണലിന്റെ കേരളത്തിൽ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഷോറൂമിലേക്ക് നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്.
 താല്പര്യം ഉള്ളവർ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജോലി ഒഴിവുകളെ കുറിച്ച് വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടുക.

ജോലി ഒഴിവുകൾ

സെയിൽസ് മാൻ ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട് ഈ ജോലി നേടാനായി ജ്വല്ലറി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിക്കണം

സെയിൽസ് മാൻ ട്രൈനീ ഫ്രഷേഴ്സിന് ഈ ജോലിക്ക് അർഹരാണ്

കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ (M) ബില്ലിങ്

ഷോറൂം മാനേജർ ജ്വല്ലറി എക്സ‌്‌പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം

മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ റെലെവന്റ എക്സ്പീരിയൻസ് IN മാർക്കറ്റിംഗ്

മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് മെയ് 8 ആം തിയതി നടക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ വഴി നേടാം.

8th May 2024: Wednesday @ Thrissur 10.30 am to 1 pm

Venue: Boby Chemmanur Corporate office, Mangalodayam Building, Round South, Thrissur

Call Or WhatsApp 9562 9562 75 CHEMMANUR INTERNATIONAL JEWELLERS hr@chemmanurinternational.com

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain