വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻ്ററിൽ ഒഴിവ് – VSSC Recruitment

 കേന്ദ്ര ബഹിരാകാശ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻ്റർ, ( VSSC – Vikram Sarabhai Space Centre) അപ്രൻ്റീസ് ട്രെയിനീസ് ( Apprenticeship ) (B.E./ B.Tech, Hotel Management, Engineering Diploma, Commercial Practice Diploma ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രൻ്റിസ് ഡിസിപ്ലിൻ & ഒഴിവ്
ഇലക്ട്രോണിക്സ് എജിനീയറിംഗ് (21), മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് (15) , മെറ്റലർജി(6), ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റ്/കേറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജി(4), ജനറൽ സ്ട്രീം (നോൺ -എൻജിനീയറിംഗ്) ബിരുദം (4)

പ്രായപരിധി: 28 വയസ്സ്
സ്റ്റൈപ്പൻഡ്: 9,000 രൂപ

ടെക്നീഷ്യൻ അപ്രൻ്റീസ് ഡിസിപ്ലിൻ & ഒഴിവ്
മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് (30) , കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രാക്ടീസ്(19)
പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്
സ്റ്റൈപ്പൻഡ്: 8,000 രൂപ

യോഗ്യത : 2020-ന് മുമ്പ് ബിരുദം/ഡിപ്ലോമ നേടിയവർ (അവസാന വർഷ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർ, ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ M.E/M.Tech പഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയില്ല)
( SC/ ST/ OBC/ PwBD തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന തിയതി: 2024 മെയ് 8
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ച് നോക്കുക.

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് click here
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് click here

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain