കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോലി നേടാം

കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു
അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇക്കണോമിക്സ്, അഗ്രോണമി, ഫുഡ് & ന്യൂട്രീഷൻ, ഹോർട്ടികൾച്ചർ, മൈക്രോബയോളജി തുടങ്ങിയ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലായി 8 ഒഴിവുകൾ

അടിസ്ഥാന യോഗ്യത: MSc
അഭികാമ്യം: PhD ആന്റ് ടീച്ചിംഗ് പരിചയം

പ്രായപരിധി: 50 വയസ്സ്
( സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ശമ്പളം: 44,100 രൂപ

ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി : ജൂൺ 20
ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ജൂൺ 25
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain